Projekty realizované s finanční spoluúčastí ostatních zdrojů

Přehled projektů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz z externích zdrojů (mimo EU), stav k 6. 10. 2021.
Název projektuCelkové náklady v tis. Kč Dotace v tis. KčPoskytovatel dotaceStav projektu 

Datum  zahájení - ukončení

Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2022

310

100

MSK

příprava projektu

2022

Nákup venkovních výstavních panelů

240

240

Nadace ČEZ

příprava projektu

2022

Terénní práce 2022

480

300

Úřad vlády ČR 

žádost v hodnocení

2022

RS – Ostrava, Fifejdy II – IV. etapa 

10 616

5 033

SFPI - Program Regenerace sídlišť

příprava projektu

2023

Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2022 

5 500

5 500

MSK

příprava projektu

2022

Obnova Památníku Rudé armády v Komenského sadech

1 329

878

Ministerstvo obrany ČR

příprava projektu

2022

RS – Ostrava, Fifejdy II – XII. etapa 

 11 116

 5 308

SFPI - Program Regenerace sídlišť

příprava projektu

2022

Dětské hřiště v Husově sadu 

 2 339

 2 000

ČEZ - Oranžové hřiště 

příprava projektu 

2022

MOaP a OZO myslí na seniory 2021 

 110

 110

OZO Ostrava - Tematická výzva 2021 

projekt v realizaci

2021

MOaP přátelský seniorům 

370

370

MPSV - Soutěž obec přátelská rodině a seniorům 2021

projekt v realizaci

2021

Otevřená hřiště v MOaP VI 

 229

229 

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt v realizaci

2021

Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP VIII

 48

 48

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt v realizaci

2021

Obnova zeleně na ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční - II. etapa 

 199

 159

SMO - Fond životního prostředí 

příprava projektu 

2021

Revitalizace zeleně – Husův sad - II. etapa 

 572

 457

SMO - Fond životního prostředí 

příprava projektu 

2021

Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2021 

269

 100

MSK 

projekt v realizaci

2021

Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2021 

 226

 100

MSK 

projekt v realizaci

2021

Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2021 

 5 000

 4 441

MSK 

projekt v realizaci

2021

Terénní práce 2021 

 462

 300

Úřad vlády ČR 

projekt v realizaci

2021

Výsadba stromů v MOaP v roce 2020 

517

 191

MŽP - Státní fond životního prostředí 

projekt v realizaci

2020 - 2021

Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP VI. 

 4 164

 3 746

SMO - Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 

nepodpořeno

2021 - 2022

RS – Ostrava, Fifejdy II – VII. etapa, část B + XI. etapa, část B 

10 363

4 366

SFPI - Program Regenerace sídlišť 

projekt v realizaci

2021

Environmentální osvětu seniorů DPS Gajdošova 

 92

 92

OZO Ostrava - Tematická výzva 2020 

projekt zrealizován

2020

Chelčického 12 – Výměna oken

5 204

 2 602

SMO - Rezerva finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnictví SMO pro roky 2020 – 2022

nepodpořeno

2020

Rekonstrukce bytového domu Poštovní 1444/15

 6 544

 3 272

SMO - Rezerva finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnictví SMO pro roky 2020 – 2022 

projekt zrealizován

2020

Puchmajerova 1799/9 – změna užívání nebytového prostoru v 2. NP na byty 

 3 290

 1 645

SMO - Rezerva finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnictví SMO pro roky 2020 – 2022 

nepodpořeno

2019 - 2020

Obnova stromů na ul. Husova 

 120

 96

SMO - Fond životního prostředí 

nepodpořeno

2020

Obnova zeleně na ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční - I. etapa

278

 125

SMO - Fond životního prostředí 

projekt zrealizován

2020

Obnova stromů na ul. Herodova 

 250

 200

SMO - Fond životního prostředí 

nepodpořeno

2020

Revitalizace zeleně – Husův sad - I. etapa

 238

125

SMO - Fond životního prostředí 

projekt zrealizován

2020

Výsadba stromů na ul. Křižíkova 

 160

 128

SMO - Fond životního prostředí 

nepodpořeno

2020

Otevřená hřiště v MOaP V

 225

224

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt zrealizován

2020

Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP VII

50

 48

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt zrealizován

2020

Přechod odlehčovací služby Gajdošova 39 na vysílací standard DVB-T2

 25

 14

MSK 

nepodpořeno

2020
Oprava fasády Radnice MOb MOaP

403

 201

MSK 

nepodpořeno

2020
Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2020 

 149

 105

MSK 

projekt zrealizován

2020
Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2020 

210

100

MSK 

nepodpořeno

2020
Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2020 

 4 500

3 854

MSK

projekt zrealizován

2020
Společenská místnost – odlehčovací služba Gajdošova 39

 241

 100

MSK 

projekt zrealizován

2020
Terénní práce 2020 

469

300

Úřad vlády ČR 

projekt zrealizován

2020
RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část A

13 778

6 000

SFRB - Program Regenerace sídlišť 

projekt zrealizován

2020
Inventarizace stromového patra v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

2 100

1 050

SMO - Fond životního prostředí 

projekt zrealizován

2019 - 2020
Obec přátelská seniorům

1 500

1 500

MPSV - Soutěž obec přátelská rodině a seniorům 2019

nepodpořeno

2019
Údržba zeleně městského obvodu MOaP 

1 001

1 001

SMO - Fond životního prostředí 

nepodpořeno

2019
Náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken – 1. Etapa II 

 1 688

500

Dotace z rozpočtu města Ostravy na zachování a obnovu kulturních památek  

projekt zrealizován

2019
Digitalizace Minikina kavárna 

1 100

300

Státní fond kinematografie   

projekt zrealizován

2019 - 2020
RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A

 9 402

4 189

SFRB - Program Regenerace sídlišť 

projekt zrealizován

2019
Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP VI 

 50

 50

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt zrealizován

2019
Otevřená hřiště v MOaP IV 

 386

 383

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt zrealizován

2019
Zónové čištění městského obvodu MOaP v roce 2019 

1 518

 461

SMO - Fond životního prostředí

projekt zrealizován

2019
Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019 

187

92

MSK

projekt zrealizován

2019
Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2019 

4 000

3 559

MSK

projekt zrealizován

2019
Terénní práce 2019 

 397

300

Úřad vlády ČR 

projekt zrealizován

2019
Otevřená hřiště v MOaP III - dovybavení hřišť

139 

139

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt zrealizován

2018
Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP V.  

4 622 

4 622

MSK - Příspěvky na ozdravné pobyty; SMO - Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

projekt zrealizován

2019
Trvalkové záhony na ul. Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří 

816 

370

SMO - Fond životního prostředí 

projekt v realizaci

2019 - 2020
Ostravou na alternativní pohon II. – MOb MOaP

914 

250

SMO - Fond životního prostředí + SFŽP 

projekt zrealizován

2018 - 2019
Revitalizace objektu MŠO, Blahoslavova

4 604 

1 058

SMO - Útvar hlavního architekta 

projekt nerealizován

2019
Zónové čištění městského obvodu MOaP v roce 2018 

 1 812

 940

SMO - Fond životního prostředí 

projekt zrealizován

2018
7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy Magistrátu města Ostravy 

537

430

SMO - Fond životního prostředí

 

projekt zrealizován

 

2018 - 2019
Otevřená hřiště v MOaP III 

524 

367

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt zrealizován

2018
Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP V

50 

50

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality 

projekt zrealizován

2018
Gajdošova zahrada - I. etapa 

1 000 

705

SMO - Fond životního prostředí 

projekt zrealizován

2018
Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP 

144 

69

 MSK

projekt zrealizován

2018
Fit park pro seniory - Moravská Ostrava a Přívoz 

296 

100

 MSK

nepodpořeno

2018
Sadové úpravy na Smetanově náměstí  

1 118 

 559

SMO - Fond životního prostředí 

projekt zrealizován

2018
Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská 

194 

116

SMO - Fond životního prostředí 

projekt zrealizován

2017
Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2018

3 500 

2 600

MSK

projekt zrealizován

2018
RS - Ostrava, Fifejdy II - XIII. etapa 

13 416

5 720

SFRB - Program Regenerace sídlišť

projekt zrealizován

2018 - 2019
Terénní práce 2018

395

300

Úřad vlády ČR

projekt zrealizován

2018
Revitalizace aleje na ulici Zborovská - I. etapa

968

484

SMO - Fond životního prostředí

projekt zrealizován

2019
Sadové úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí Křižíkovou

 360

180

SMO - Fond životního prostředí

projekt zrealizován

2017
Mechanizovaná výsadba cibulovin, realizace letničkových záhonů a realizace pokládky trvalkových koberců v MOb MOaP

1 330 

1 197

SMO - Fond životního prostředí

projekt zrealizován

2017
Zónové čištění městského obvodu MOaP

1 709 

1 628

SMO - Fond životního prostředí 

projekt zrealizován

2017
Zabezpečení MŠO, Špálova 32, PO

174 

40

MŠMT - Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ

projekt zrealizován

2017
Zabezpečení MŠO, Varenská 2a, PO

139 

40

MŠMT - Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ

projekt zrealizován

2017
Zabezpečení MŠO, Dvořákova 4, PO

95 

40

MŠMT - Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ

projekt zrealizován

2017
Vybudování environmentální učebny v MŠO, Hornická

1 400 

880

SMO - Fond životního prostředí

nepodpořeno

2017
Sadové úpravy MŠO, Hornická

632 

560

SMO - Fond životního prostředí

projekt zrealizován

2017
Kalendář MOaP k 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostrava

173 

50

SMO - Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území SMO

nepodpořeno

2017
Rozvoj systému prevence

55 

55

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality

nepodpořeno

2017
Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP IV

50

50

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality

projekt zrealizován

2017
Otevřená hřiště v MOaP II

816 

450

SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality

projekt zrealizován

2017
Rekonstrukce hřiště v MOaP

13 738

8 243

MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu, Program 133510

nepodpořeno

2017
Regenerace sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa 12 377

4 000

MMR ČR - Podpora bydlení

projekt zrealizován 2017
Regenerace sídliště - Ostrava, Fifejdy II - V. etapa 9 646

4 000

MMR ČR - Podpora bydlení

žádost schválena

 

(projekt zařazen do seznamu náhradníků)

2017
Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.  3 944

3 709

MSK - Příspěvky na ozdravné pobyty; SMO - Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

projekt zrealizován 2017 - 2018
Sadové úpravy v Mob MOaP 2016 - mechanizovaná výsadba cibulovin v Komenského sadech 697 523 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2016
Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2017 3 500 804 MSK projekt zrealizován 2017
Terénní práce 2017 371 260 Úřad vlády ČR

projekt zrealizován

2017
Čistící vůz v MOaP  3 981 3 583 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2016
Čistý vzduch dětem  960 860 SMO - Fond životního prostředí nepodpořeno 2016
Ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové injektáží na území MOaP 292 242 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2016
Vzdělávání pracovníků sociálních služeb ÚMOb MOaP 2016 102 80 MSK - Program na podporu zvýšení kvality soc. služeb poskytovaných v MS kraji 2016 nepodpořeno 2016
Rekonstrukce zahrady MŠ Lechowiczova - II. etapa 1 090 876 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2016
Otevřená hřiště v MOaP 734 464 SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality projekt zrealizován 2016
Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP III 50 50 SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality projekt zrealizován 2016
Oprava fasády MŠ Poděbradova 1 500 1 014

MSK; SMO

projekt zrealizován

2016
Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - VI. A,B etapa 11 337 4 000 MMR ČR - Podpora bydlení projekt zrealizován 2016
Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5A etapa 10 716 4 000 MMR ČR - Podpora bydlení projekt zrealizován 2016
Sadové úpravy v MOb MOaP 287 197 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2015
Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2016 3 500 525 MSK projekt zrealizován 2016
Terénní práce 2016 325 224 ÚV ČR - Podpora terénní práce projekt zrealizován 2016
Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III. 3 288 2 688 MSK - Příspěvky na ozdravné pobyty; SMO - Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší projekt zrealizován 2015 - 2017
Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní - 3. úsek 3 496 2 753 SFDI - Příspěvek na zvyšování bezpečnosti nepodpořeno 2016
Obecně prospěšné práce v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz II 101 100 SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality projekt zrealizován 2015
Ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové na území MOaP 90 81 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2015
Za krásami Moravy 40 40 VÍTKOVICE STEEL nepodpořeno 2015
Proměna sadu Dr. Milady Horákové 73 750 25 000 Nadace Proměny nepodpořeno 2016
Rekonstrukce skleníku, venkovní učebny a revitalizace zahradních ploch - 2. část 255 215 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2015
Rekonstrukce zahrady Waldorfské ZŠ 827 777 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2015
MŠO, Dvořákova - oprava fasády 2 360 1 100 SMO projekt zrealizován 2015
Kompostéry pro MŠ a ZŠ obvodu MOaP 333 283 SMO - Fond životního prostředí nepodpořeno 2015
Vstupní byty - Božkova 57 3 019 1 800 MMR ČR - Podpora bydlení projekt nerealizován 2015
Urbanizovaná zeleň v centrálním obvodu MOaP 396 317 SFŽP ČR projekt zrealizován 2015
Do přírody za zdravím III. 449 334 SFŽP ČR - Program podpory ozdravných pobytů dětí projekt zrealizován 2015
Do přírody za zdravím II. 148 126 SFŽP ČR - Program podpory ozdravných pobytů dětí projekt zrealizován 2015
Do přírody za zdravím I. 3 221 2 540 SFŽP ČR - Program podpory ozdravných pobytů dětí projekt zrealizován 2015 - 2016
U Tiskárny 2 - výměna výkladců 950 350 MSK nepodpořeno 2015
Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa 18 000 4 000 MMR -  Podpora bydlení

žádost schválena 

 

(projekt zařazen do seznamu náhradníků)

2015
Regenerace sídliště Fifejdy II - III. etapa 13 000 4 000 MMR -  Podpora bydlení projekt zrealizován 2015
Terénní práce 2015 293 205 ÚV ČR - Podpora terénní práce projekt zrealizován 2015
Poskytování sociálních služeb v roce 2015 3 500 3 500 MPSV ČR projekt zrealizován 2015
Rekonstrukce hřiště MŠO a ZŠO Waldorfská 1 299 742 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2014
Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné učebny a revitalizace zahradních ploch školy ZŠO Zelená 494 429 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2014

Kdo šetří má za tři !!! – Ko sthovel o love hin les trival !!!

120 20 SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality projekt zrealizován 2014

Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP II.

840 420

MSK - Příspěvky na ozdravné pobyty

projekt zrealizován 2014 - 2015
Renovace fasády MŠ Dvořákova a MŠ Poděbradova 4 813 3 850

Fondy EHP

2009 - 2014

nepodpořeno 2014
Obecně prospěšné práce v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 73 73 SMO - transfer za účelem zabezpečení prevence kriminality projekt zrealizován 2014
Výměna výplní otvorů v nebytových prostorách - S. K. Neumann 8 1 023 500 SMO - neinvestiční dotace na obnovu a zachování kulturní památky projekt zrealizován 2014

Ozdravný pobyt předškolních dětí městského obvodu MOaP

223 84 MSK - Příspěvky na ozdravné pobyty projekt zrealizován 2014
Vzdělání je základ kvalitní práce 65 32 MSK - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2014

žádost schválena 

 

(projekt zařazen do seznamu náhradníků)

2014
Regenerace sídliště Fifejdy II. - II. etapa 18 200 4 000 MMR - Podpora bydlení projekt zrealizován 2014
Regenerace sídliště Šalamouna - 4B etapa 9 300 3 926 MMR -  Podpora bydlení projekt zrealizován 2014
Výsadby v centru Ostravy 622 560 SMO - Fond životního prostředí projekt zrealizován 2014
Dovybavení školních hřišť v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 50 50 SMO projekt zrealizován 2013
Pojďme spolu do přírody 2 612 1 610 SFŽP projekt zrealizován 2014-2015
Poskytování sociálních služeb v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2014 256 256 MPSV ČR - dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 pro poskytovatele sociálních služeb projekt zrealizován 2014
Terénní práce 2014 252 125 Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce pro rok 2014 projekt zrealizován 2014
Výsadby v centru Ostravy 467 400

Nadace ČEZ

Podpora regionů pro rok 2013

nepodpořeno 2013
Pro zdraví 2 806 2 641

Nadace ČEZ

Podpora regionů pro rok 2013

nepodpořeno 2013
Prevence kriminality na rok 2013 - projekt "Veřejně prospěšné práce v obvodu MOaP" 100 99 SMO - transfery projekt zrealizován 2013
MŠ Poděbradova 19 - oprava oken 5 033 805 SMO - neinvestiční dotace na obnovu a zachování kulturní památky projekt zrealizován 2013
Dětské hřiště Hlubina 2 594 2 457 Nadace ČEZ nepodpořeno 2013

Mobilní zvedák pro komfort

60 42 MSK - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2013 projekt zrealizován 2013
Vzdělání je základ kvalitní práce 112 50 MSK - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2013

žádost schválena 

 

(projekt zařazen do seznamu náhradníků)

2013
Vnitroblok Bieblova-ulice 30. dubna 7 644 2 000 Nadace OKD - Sídliště žije! nepodpořeno 2013-2014
MŠ Dvořákova - obnova fasády 2 346 350 MSK - Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2013

žádost schválena 

 

(projekt zařazen do seznamu náhradníků)

2013
Regenerace sídliště Fifejdy II - I. etapa 14 200 4 000 MMR - Podpora bydlení pro rok 2013 nepodpořeno 2013
Regenerace sídliště Šalamouna  - 4. etapa 16 500 4 000 MMR - Podpora bydlení pro rok 2013 nepodpořeno 2013
Terénní práce 2013 230 161 Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce pro rok 2013 projekt zrealizován 2013
Dovybavení hřišť otevřených veřejnosti 98

69

29

MV ČR

SMO

projekt zrealizován 2012
Poskytování sociálních služeb na rok 2013 242 242 MPSV ČR - dotace ze státního rozpočtu v oblasti registrovaných sociálních služeb projekt zrealizován 2013

Oprava domu č.p. 490 na ulici Dobrovského 6, s byty určenými pro sociální bydlení

2 157 1 157 SMO, účelová dotace - sociální péče projekt zrealizován 2013
Rekonstrukce tělocvičen a hřišť příspěvkových organizací zřízených SMO, MOb MOaP 28 530 28 530 SMO, účelová dotace - tělovýchova a sport nepodpořeno 2013
Mobilní zvedák pro komfort 63 63 SMO, účelová dotace - sociální péče nepodpořeno 2012
Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2 100 1 770 SFŽP projekt zrealizován 2012-2014
Rozšíření služeb na školních hřištích zajištěním sportovní asistence 100 100 SMO Transfery projekt zrealizován 2012
NA DVORKU 2012 80 65 SMO Transfery projekt zrealizován 2012
Regenerace sídliště Šalamouna 2B etapa 10 000 4 000 MMR - Podpora bydlení pro rok 2012 projekt zrealizován 2012
Letní pobytový tábor pro děti ohrožené společenskými nežádoucími jevy 2012 120 50 MSK projekt zrealizován 2012
Terénní práce obvodu MOaP pro rok 2012 251 176 Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce pro rok 2012 projekt zrealizován 2012
Poskytování sociálních služeb pro rok 2012   297 MPSV ČR - dotace ze státního rozpočtu v oblasti registrovaných sociálních služeb projekt zrealizován 2012
Letní pobytový tábor pro děti ze znevýhodněných rodin 110 50 MSK projekt zrealizován 2011
Ozdravné pobyty dětí 1. stupně ZŠ obvodu 1 488 1 080 SFŽP projekt zrealizován 2011
Digitalizace minikina Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO 2 226 800 SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie projekt nerealizován 2011
Poskytování sociálních služeb pro rok 2011   277 MPSV ČR - dotace ze státního rozpočtu v oblasti registrovaných sociálních služeb projekt zrealizován 2011
Regenerace sídliště Šalamouna 2A etapa 17 540 4 000 MMR - Podpora  regenerace panelových sídlišť  2011 projekt zrealizován 2011
Terénní pracovník městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 253 177 Uřad vlády ČR - program Podpora terénní práce pro rok 2011 projekt zrealizován 2011
Prevence kriminality 2011 - 2 projekty 370 310 SMO Transfery

projekty

zrealizovány
2011
Obnova MŠ Dvořákova
výměna oken
1 117 500 SMO - účelová dotace z rozpočtu města projekt zrealizován 2011
Stromy 2011 316 200 Nadace ČEZ projekt zrealizován 2011
Zateplení - bytový dům na ul. Úprkova 18 1 373 516 SFŽP  projekt zrealizován 2010 - 2011
Poskytování sociálních služeb pro rok 2010   315 MPSV ČR - dotace ze státního rozpočtu v oblasti registrovaných sociálních služeb projekt zrealizován 2010
Regenerace sídliště Šalamouna 1A etapa 9 591 4 000 MMR - Podpora  regenerace regenerace panelových sídlišť  2010 projekt zrealizován 2010
Vzdělaný pracovník - kvalitní poskytovatel sociální služby  104 50 MSK projekt zrealizován 2010
Pohybový trenažer - cesta k samostatnému pohybu 92 90 Nadace ČEZ projekt zrealizován 2010
Prevence kriminality 2010 - 3 projekty 227 227 SMO - Transfery projekty zrealizovány

2010