Přehled nových výsadeb na území městského obvodu od podzimu 2011

Přehled výsadeb na území městského obvodu od podzimu 2011

Spirea japonica  

Poř.č.Typ prvkuMnožství (ks,m,m2)Poznámka, parc. č./k. ú.
1. Prunus hillieri "Spire" (okrasná slivoň), oblast ul. Dr. Malého 16 ks 2890/10, 2890/15 - Moravská Ostrava
Platanus acerifolia (platan javorolistý), oblast ul. Dr. Malého 1 ks 2684/2 - Moravská Ostrava
Pinus silvestris (borovice lesní), oblast ul. Dr. Malého 2 ks 2890/15 - Moravská Ostrava
Prunus laurocerasus (bobkovišeň lékařská), oblast ul. Dr. Malého 6 ks 2887/1 - Moravská
Cotinus coggygria Royal purple (ruj vlasatá), oblast ul. Dr. Malého 9 ks 2887/54 - Moravská Ostrava
Acer platanoides "Crimson King" (javor mléč), oblast ul. Dr. Malého 1 ks 2922/1 - Přívoz
2. Laburnum x watererii (štědřenec Watererův), oblast ul. Tyršova 13 ks 718/4 - Moravská Ostrava
3. Crataegus prunifolia (hloh slívolistý), oblast ul. Mánesova 7 ks 1581/84, 1581/85 - Moravská Ostrava
Prunus padus "Watererii" (střemcha), oblast ul. Mánesova 6 ks 1581/18 - Moravská Ostrava
Acer platanoides "Emerald queen" (javor mléč), oblast ul. Mánesova 3 ks 3538/1 - Moravská Ostrava
Acer platanoides "Globosa" (javor mléč), oblast ul. Mánesova 11 ks 1081/10 - Moravská Ostrava
Acer negundo (javor jasanolistý), oblast ul. Arbesova, Zákrejsova, Wintrova 3 ks 61/4 - Přívoz
Ailanthus altissima (pajasan žlaznatý), oblast ul. Arbesova, Zákrejsova, Wintrova 5 ks 61/1 - Přívoz
Fraxinus angustifolia (jasan úzkolistý) , oblast ul. Arbesova, Zákrejsova, Wintrova 3 ks 61/1 - Přívoz
Fraxinus angustifolia (jasan úzkolistý), oblast ul. Arbesova, Zákrejsova, Wintrova 6 ks 987/1 - Přívoz
Fraxinus angustifolia (jasan úzkolistý), oblast ul. Arbesova, Zákrejsova, Wintrova 3 ks 906 - Přívoz
Prunus accolade (višeň chloupkatá), oblast ul. Arbesova, Zákresova, Wintrova 2 ks 61/1 - Přívoz
Picea omorika (smrk omorský), oblast ul. Arbesova, Zákresova, Wintrova 2 ks 61/1 - Přívoz
Acer negundo (javor jasanolistý), oblast ul. Arbesova, Zákresova, Wintrova 5 ks 61/1 - Přívoz
Aesculus carnea "Briotii" (jírovec pleťový), oblast ul. Mariánskohorská x Nádražní 4 ks 3538/1 - Moravská OStrava
Cornus maas (dřín), oblast ul. Mariánskohorská x Nádražní 3 ks 3538/1 - Moravská Ostrava
Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), oblast ul. Mariánskohorská 11 ks 3538/1 - Moravská Ostrava
Cornus maas (dřín), oblast ul. Verdunská 17 ks 1018/4 - Moravská Ostrava
Picea omorika (smrk omorský), oblast u MŠ Lechowiczova 30 ks 2202/45 - Moravská Ostrava
Picea omorika (smrk omorský), oblast ul. Hlučínská 6 ks 895/1, 35, 158 - Přívoz
Syringa hyb. "Primrose" (šeřík), oblast ul. Hlučínská 6 ks 895/1, 35, 158 - Přívoz
4. Acer rubra (dub červený), dvůr na ul. Teslova 4 ks 382/13 - Přívoz
5. Tilia cordata "Rancho" (lípa srdčitá), oblast ul. Umělecká 1 ks 386 - Moravská Ostrava
6. Picea omorika (smrk omorský), oblast ul. Jindřichova 10 ks 1519/11 - Moravská Ostrava
7. Liriodendron tul. (liliovník 2x), Platanus ac. (plata), Ginkgo,  zahrada ZŠ Zelená 4 ks 2641/13 - Moravská Ostrava
8. Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), oblast ul. Křišťanova 9 ks 941/1 - Přívoz
9. Prunus subhirtella (višeň chloupkatá), oblast ul. Špálova 3 ks 15/9 - Přívoz
10. Acer rubra (dub červený), oblast ul. Špálova 4 ks 15/11 - Přívoz
11. Quercus robur (dub letní), oblast Sad Boženy Němcové 3 ks 9/1 - Přívoz
12. Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), hřbitov na ul. Slovenské 40 ks 573/2 - Přívoz
13. Quercus robur (dub červený), Prunus subhirtela (višeň chloupkatá), Crataegus (hloh), Acer rubra (dub letní), oblast ul. Živičná, Křižíkova 15 ks 1222/1 - Moravská Ostrava
14. Výsadba stromů do skupiny, oblast ul. Novinářská 42 ks 2202/1 - Moravská Ostrava
15. Acer campestre "Elsrijk" (javor babyka), oblast ul. Trocnovská 5 ks 379/6 - Přívoz
16. Acer platanoides (javor mléč), oblast ul. Hájkova 4 ks 373/18 - Přívoz
17. Acer negundo (javor 4x), Prunus acolade (višeň 3x), Fraxinus (jasan 1x), dvůr 30. dubna 11 - 13 8 ks 1268/2, 1266/2 - Moravská Ostrava
                                         ROK 2012
18. Fraxinus exelsior (jasan ztepilý), oblast ul. Matiční 2 ks 3527/2 - Moravská Ostrava
19. Fraxinus excelsior ´Jaspidea´ (jasan ztepilý), oblast ul. Gen. Píky 1A, 1B 6 ks 2206/1 - Moravská Ostrava
20.  Platanus ac. (platany), Prunus acc. (višně), Acer sp. (javor), Magnolia..., oblast Nová Karolina 108 ks 3380/1 - Moravská Ostrava
  21. Prunus subhirtella (višeň chloupkatá 10x), Tilia cordata (lípa srdčitá 7x), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý 4x), Fagus sylvatica (buk lesní 1x), sad Milady Horákové          22 ks 2549, 2550, 2552, 2514/1 - Moravská Ostrava
  22. Laburnum watererii (štředřenec Watererův), ul. Suchardova            2 ks 1081 - Moravská Ostrava
  23. Tilia cordata (lípa srdčitá), dvůr Havířská 4            2 ks 2674/1 - Moravská Ostrava
  24. Tilia cordata (lípa srdčitá), sad Milady Horákové            1 ks  2514/1 - Moravská Ostrava
  25. Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), Komenského sady            1 ks 1036/1 - Moravská Ostrava
  26. Picea omorika (smrk omorský), vnitroblok ul. Ahepjukova            1 ks 2202/1 - Moravská Ostrava
  27. Platanus acerifolia (platan javorolistý), nám. Msgre. Šrámka            4 ks

3500 - Moravská Ostrava

  28. Aesculus  carnea (jírovec pleťový), Gleditsia triacanthos (dřezovec trojtrnný), prostranství před domem Maroldova 4-6     5 ks 1581/8 - Moravská Ostrava
  29. Picea pungens (smrk pichlavý), ul. Ahepjukova před Morávkou 

          5 ks 

2202/1 - Moravská Ostrava
  30. Amelanchier arborea ´Robin Hill´(muchovník), ul. Senovážná x Místecká           1 ks 2620/95 - Moravská Ostrava
  31. Gleditschia triacanthos (dřezovec trojtrnný), Jiráskovo náměstí          17 ks 3502 - Moravská Ostrava
  32. 970 ks keřů mochny křovité a 205 ks keřů zimolezu japonského + 3 x syringa vulgaris (šeřík obecný), travnaté pásy podél ul. Poděbradova      1 178 ks 1428/1 - Moravská Ostrava
  33. Prunus sargentii ´Rancho´(okrasná třešeň), ul. Janovského            8 ks 2861 - Moravská Ostrava
  34. Fraxinux excelsior ´Jaspidea´ (jasan ztepilý), ul. Gen. Píky 1a            4 ks 2206/1 - Moravská Ostrava
  35. 3 ks Picea omocika (Smrk Pančičův) + 7 ks Rhododendronů, Sad Boženy Němcové          14 ks 1/1 - Přívoz
 36. Crateegus monogyna (hloh jednosemenný), ul. Bieblova          10 ks 1418/1, 3552 - Moravská Ostrava
 37. Acer platanoides (javor mléč), ul. Českobratrská u Janáčkovy konzervatoře           3 ks

1310/16, 1310/3 - Moravská Ostrava

                                     ROK 2013

 38. 42 ks Betula pendula (bříza bělokorá), 1 ks carpinus betulus (habr obecný), 1 ks ulnus sp. (olše lepkavá), 1 ks populus  nigra (topol černý), vše na území bývalé ČOV         45 ks 666/1 - Přívoz
 39. 1 ks Crataegus monogyna (hloh), ul. Bieblova          1 ks

1418/5 - Moravská Ostrava

 40. 9 ks Carpinus betulus (habr), ul. Muglinovská         9 ks 3716 - Moravská Ostrava
 41. 10 ks Pyrus communis (hrušeň), ul. Sokolská třída       10 ks

925/1 - Přívoz

 42. 5 ks Acer platanoides (javor), ul. Špálova         5 ks 925/1 - Přívoz
 43. 2 ks Robinia pseudoacacia (akát), ul. Šafaříkova        2 ks 925/1 - Přívoz
 44. 1 ks Platanus acerifolia (platan), ul. Špálova        1 ks 61/1 - Přívoz
 45. 3 ks tilia cordata (lípa), ul. Janáčkova        3 ks 3569 - Moravská Ostrava
46. 6 ks Ginkgo biloba (jinan), křižovatka ul. Sokolská třída x Muglinovská       6 ks

586, 587 - Přívoz

47. 6 ks Acer campestre (javor babyka), křižovatka ul. Sokolská třída x Muglinovská       6 ks 3716 - Moravská Ostrava
48. 10 ks Amelanchier arborea (muchovník), křižovatka ul. Sokolská třída x Muglinovská      10 ks 3716 - Moravská Ostrava
49. 1 ks Platanus acerifolia (platan), křižovatka ul. Sokolská třída x Muglinovská        1 ks 3716 - Moravská Ostrava
50. 2 ks Abies normaniana (jedle), křižovatka ul. Sokolská třída x Muglinovská        2 ks 3713 - Moravská Ostrava
51. 3 ks Picea omorica (smrk), křižovatka ul. Sokolská třída x Muglinovská        3 ks 3716 - Moravská Ostrava
52. 6 ks Prunus fruticosa (třešeň), ul. Ostrčilova       6 ks 1266/2 - Moravská Ostrava 
53. 1 ks Gleditschia triacanthos (dřezovec), Husův sad      1 ks 672/1 - Moravská Ostrava
54. 1 ks Acer campestre (javor), ul. Zahradní      1 ks 3524 - Moravská Ostrava
55. 2 ks Fraxinus excelsior (jasan), ul. Milíčova      2 ks 3516 - Moravská Ostrava
56. 1 ks Fraxinus excelsior (jasan), ul. Tyršova      1 ks 464/11 - Moravská Ostrava
57. 2 ks Prunus sargentii (třešeň), ul. Herodova      2 ks 929/3 - Moravská Ostrava
58. 15 ks Carpinus betulus ´Fastigiata´, ul. Porážková 15 ks 1960/1 - Moravská Ostrava
59. 6 ks Pyrus calleryana ´Chanticleer´, ul. Porážková 6 ks 1800/2 - Moravská Ostrava
60. 4 ks Prunus serulata ´Amanogawa´, ul. Porážková 4 ks 1800/2 - Moravská Ostrava
ROK 2014
61. Laburnum x watererii (štědřenec Watererův), ul. Tyršova 2 ks 718/4 - Moravská Ostrava
62. Acer campestre (javor babyka) - ul. 28. října 4 ks 3589/34 - Moravská Ostrava
63. Pyrus calleryana ´Chanticleer´(ozdobná hrušeň) - park Železárenská 26 ks

2957/1 - Moravská Ostrava

64. Gingko biloba (jinan dvoulaločnatý) - vnitroblok Hrušovská x Sadová 2 ks

1101/14 - Moravská Ostrava

65. Malus baccata ´Street parade´ (jabloň drobnoplodá)-  vnitroblok Hrušovská x Sadová 2 ks

1101/14 - Moravská Ostrava

66. Betula pendula (bříza bělokorá) -  oblast ul. J. Brabce + parkoviště 15 ks

2206/19 - Moravská Ostrava

67. Acer saccharinum ´Lacinatum Wieri´ (javor cukrový) - regenerace Fifejdy II. 2 ks

2206/9 - Moravská Ostrava

68. Prunus padus ´Colorata´ (střemcha vonná) - regenerace Fifejdy II. 3 ks

2206/12 - Moravská Ostrava

69. Acer saccharinum ´Lacinatum Wieri´ (javor cukrový) - regenerace Fifejdy II. 5 ks

2206/12 - Moravská Ostrava

70. Prunus serrulata´Sunset Boulevard´ (sakura) - regenerace Fifejdy II. 4 ks

2206/13 - Moravská Ostrava

71. Acer saccharinum ´Lacinatum Wieri´ (javor cukrový) - regenerace Fifejdy II. 2 ks

2206/19 - Moravská Ostrava

72. Pterocaria fraxinifolia (lapina jasanolistá) - regenerace Fifejdy II. 1 ks

2206/19 - Moravská Ostrava

73. Platanus x acerifolia (platan javorolistý) - regenerace Fifejdy II. 1 ks

2206/19 - Moravská Ostrava

74. Tilia cordata (lípa srdčitá) - regenerace Fifejdy II. 1 ks

2206/19 - Moravská Ostrava

75. Prunus padus ´Colorata´ (střemcha vonná) - regenerace Fifejdy II. 3 ks

2206/19 - Moravská Ostrava

76. Acer rubrum ´Red Sunset´ (javor červený) - regenerace Fifejdy II. 2 ks

2206/19 - Moravská Ostrava

77. Magnolia acuminata (magnolie končistolistá) - úprava parku P.Bezruče 1 ks

1262/2 - Moravská Ostrava

78. Liriodendron tulipfera (tyriovník tulipánokvětý) - úprava parku P.Bezruče 1 ks

1272/1 - Moravská Ostrava

79. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ (buk lesní) - úprava parku P.Bezruče 1 ks

1272/1 - Moravská Ostrava

80. Quercus palustris (dub bahenní) - úprava parku P.Bezruče 2 ks

1272/1 - Moravská Ostrava

81. Cryptomeria japonica (kryptomerie japonská) -  úprava parku P.Bezruče 3 ks

1272/1 - Moravská Ostrava

82. Abies concolor (jedle ojíněná) - úprava parku P.Bezruče 1 ks

1272/1 - Moravská Ostrava

83. Cercis canadiensis (zmarilka kanadská) - úprava parku P.Bezruče 1 ks

1272/1 - Moravská Ostrava

84. Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) - úprava parku P.Bezruče 1 ks

1272/1 - Moravská Ostrava

85. Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník stromovitý) - rekonstrukce komunikace Brandlova 15 ks

3590/1 - Moravská Ostrava 

86. Acer platanoides ´Deborah´(javor mléč) - rekonstrukce komunikace Brandlova 2 ks

3590/1 - Moravská Ostrava 

87. Prunus avium ´Plena´ (třešeň ptačí) - rekonstrkuce parkoviště Maroldova 2 ks

1581/8 - Moravská Ostrava 

88. Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléč) - rekonstrukce parkoviště Maroldova 1 ks

1581/8 - Moravská Ostrava

89. Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléč) - rekonstrukce parkoviště Maroldova 1 ks

1581/55 - Moravská Ostrava

90. Robinia pseudoacacia ´Frisia´ (trnovník akát zlatá forma) - regenerace sídliště Šalamouna 1 ks

2885/2 - Moravská Ostrava

91. Pinus silvestris (borovice lesní) - regenerace sídliště Šalamouna 3 ks

2727/12 - Moravská Ostrava 

92. Pyrus communis´Beech Hill´ (hrušeň obecná) - regenerace sídliště Šalamouna 5 ks

2853/6 - Moravská ostrava 

93. Sophora japonica (jerlín japonský) -regenerace sídliště Šalamouna 1 ks

2727/12 - Moravská Ostrava

94. Laburnum watererii ´Vossii´- (štědřenec) -ul. Suchardova 6 ks

1081 - Moravská Ostrava 

95. Acer saccharinum ´Lacinatum Wieri´ (javor cukrový) - vnitroblok Křížíkova 3 ks

1222/1 - Moravská Ostrava 

96. Quercus rubra (dub červený) - vnitroblok Křižíkova 3 ks

1222/1 - Moravská Ostrava 

97. Prunus subhiretella ´Autumnalis rosea´ (sakura) - vnitroblok křižíkova 3 ks

1222/1 - Moravská Ostrava 

98. Prunus nigra (borovice černá) - Slavíčkova ul. 3 ks

1070/12 - Moravská Ostrava 

99. Prunus subhiretella ´Autumnalis rosea´ (sakura) - Slavíčkova ul. 2 ks

1070/12 - Moravská Ostrava 

100. Tilia cordata ´Rancho´ (lípa srdčitá) - Prokešovo nám. 1 ks

980/2 - Moravská Ostrava 

101. Abies normandia (jedle bělokorá) - Maroldova ul. 5 ks

1581/8 - Moravská Ostrava 

102. Aesculus x carnea (jírovec pleťový) - Komenského sady 1 ks

1036/1 - Moravská Ostrava

103. Prunus sargentii ´Acolade´ (sakura) - vnitroblok Bachmačská 6 ks

1070/4, 1070/5 - Moravská Ostrava

104. Pinus nigra (borovice černá) - vnitroblok Bachmačská 2 ks

1070/15, 1070/20 - Moravská Ostrava 

105. Acer saccharinum (javor cukrový) - Slovenská ul. 27 ks

1179/64, 971/15, 971/10, 971/9, 592/2 - Přívoz

106. Gingko biloba (jinan dvoulaločnatý) - Poděbradova ul. 3 ks

1581/55 - Moravská Ostrava 

107. Fraxinus excelsior ´Westhosf´s Glorie´ (jasan ztepilý) - Poděbradova ul. 8 ks

1581/55  - Moravská Ostrava

108. Cornus mas (dřín obecný) -  Verdunská ul. 17 ks

1081/4, 1272/1 - Moravská Ostrava 

109. Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) - Jirská ul.  6 ks

950/1 - Přívoz 

110. Tilia cordata (lípa srdčitá) - Jirská ul. 11 ks

950/1 - Přívoz 

111. Malus ´Professor Sprenger´ (okrasná jabloň) - Jirská ul. 3 ks

950/1 - Přívoz 

 

112. Robinia pseudoacacis ´Umbraculifera´(trnovník akát) - Jirská ul. 9 ks

 950/1 - Přívoz 

113. Aescululs x carnea (jírovec pleťový) - Úprkova ul. 4 ks

137/1 - Přívoz 

114. Tilia cordata (lípa srdčitá) - Úprkova ul. 3 ks

137/1 - Přívoz 

115. Fraxinus excelsior ´Westhofś Glorie´ (jasan ztepilý) - Poděbradova ul. 11 ks

1428/1 - Moravská Ostrava

ROK 2015

 

116. Acer campestre (javor babyka) - ul. 28. října 2 ks

3589/34 - Moravská Ostrava 

117. Tilia cordata ´Rancho´ (lípa srdčitá) - ul. Matiční 1 ks

3527/2 - Moravská Ostrava

118. Fraxinus excelsior´Diversifolia´ (jasan ztepilý)  - ul. Matiční 1 ks

3572/2 - Moravská Ostrava 

119. Pyrus calleryana ´Chanticleer´(okrasná hrušeň) - park Železárenská 2 ks

2957/1 - Moravská Ostrava

120. Quercus robur (dub letní) - park Železárenská 1 ks

2957/1 - Moravská Ostrava 

121. Fraxinus angustifolia´Raywood´(jasan úzkolistý) - park Železárenská 1 ks

2957/1 - Moravská Ostrava 

122. Pinus peuce (borovice rumelská) - vnitroblok ul.Petra Křičky 3 ks

2885/2 - Moravská Ostrava 

123. Tilia tomentosa (lípa stříbrná) - ul.Vítězná 1 ks

 1062 - Moravská Ostrava

124. Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´ (jeřáb ptačí) - ul. 28.října 3 ks

 3589/33 - Moravská Ostrava

125. Prunus ´Accolade´ (sakura) - ul. Sládkova 2 ks

 2356/7 - Moravská Ostrava

126. Prunus x yedonensis (sakura) - vnitroblok ul. Šafaříkova 1 ks

 10/1 - Přívoz

127. Acer rubrum ´October Glory´ (javor červený) - vnitroblok ul. Šafaříkova 3 ks

10/1 - Přívoz 

128. Gingko biloba (jinan dvoulaločný) - vnitroblok ul. Šafaříkova 1 ks

10/1 - Přívoz

129. Prunus ´Accolade´ (sakura) - ul. Varenská 2 ks

2356/90 - Moravská Ostrava

130. Prunus ´Accolade´ (sakura) - ul. Wattova 2 ks

918/3 - Přívoz 

131. Prunus ´Accolade´ (sakura) - ul. Špálova 1 ks

269 - Přívoz 

132. Quercus rubra (dub červený) - ul. Ahepjukova 1 ks

2202/97 - Moravská Ostrava

133. Laburnum x vatererii ´Vosii´ (štědřenec) - ul. Ahepjukova 1 ks

2202/1 - Moravská Ostrava 

134. Crataegus prunifolia ´Splendens´ (hloh slívolistý) - ul. Hlučínská 3 ks

137/1 - Přívoz

135. Acer platanoides ´Faasen Black´ (javor mléč)- ul. Hlučínská 4 ks

137/1 - Přívoz 

136. Carpinus betulus (habr obecný) - ul. Hlučínská 7 ks

137/1 - Přívoz 

137. Sophora japonica (jerlín) - Masarykovo nám. 1 ks

3487/1 - Moravská Ostrava 

138. Acer platanoides ´Crimson King´(javor mléč) - ul. Škrétova 2 ks

3716 - Moravská Ostrava

139. Pinus peuce (borovice rumelská) - ul. Škrétova 3 ks

3716 - Moravská Ostrava 

140. Fraxinus excelsior  (jasan ztepilý) ´Jaspidea´ - ul. Valchařská 8 ks

3549/4 - Moravská Ostrava

141. Acer saccharinum (javor stříbrný) - ul. Slovenská 3 ks

971/8 - Přívoz 

142. Acer saccharinum (javor stříbrný) - ul. Slovenská 4 ks

971/6 - Přívoz 

143. Acer saccharinum (javor stříbrný) - ul. Slovenská 3 ks

971/2 - Přívoz 

ROK 2016

 

144. Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) - ul. 28. října 24 ks

3589/33 -Moravská Ostrava

145. Picea pungens (smrk pichlavý) - ul. Novinářská 5 ks

2202/1 - Moravská Ostrava

146. Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník stromový) - ul. Novinářská 1 ks

2620/95 - Moravská Ostrava

147. Prunus x yedoensis (sakura) - ul. Poděbradova x ul. Žerotínova 3 ks

1347/1 - Moravská Ostrava

148. Acer rubrum ´October glory´ (javor červený) - ul. Poděbradova x ul. Žerotínova 3 ks

 

1347/1 - Moravská Ostrava

149. Acer pseudoplatanus ´Worley´ (javor klen) - ul. Poděbradova x ul. Žerotínova 1 ks

 

1347/1 - Moravská Ostrava

150. Pinus peuce (borovice rumelská) - ul. Poděbradova x ul. Žerotínova 4 ks

 

1347/1 - Moravská Ostrava

151.  Prunus x yedoensis (sakura) - vnitroblok ul. Špálova x  ul. Arbesova 2 ks

61/1 - Přívoz 

152. Acer rubrum ´October glory´ (javor červený) - vnitroblok ul. Špálova x ul. Arbesova 4 ks

61/1 - Přívoz

153. Acer pseudoplatanus ´Worley´ (javor klen) - vnitroblok ul. Špálova x ul. Arbesova 2 ks

61/1 - Přívoz

154. Pinus nigra (borovice černá) - vnitroblok ul. Špálova x ul. Arbesova  3 ks

61/1 - Přívoz 

155. Pseudotsuga menziensii (douglaska tisolistá) - vnitroblok ul. Špálova x ul. Arbesova  1 ks

61/1 - Přívoz

156. Tilia cordata ´Greenspire´ (lípa srdčitá) - ul. Křižíkova  9 ks

3535 - Moravská Ostrava 

157. Laburnum x watereri ´Vossii´ (štědřenec) - ul. Bachmačská 9 ks

1018/1 - Moravská Ostrava 

158. Acer saccharinum (javor stříbrný) - ul. Škrétova 1 ks

3761 - Moravská Ostrava

159.  Pinus nigra (borovice černá) - ul. Škrétova 3 ks

3761 - Moravská Ostrava

160. Prunus  x yedoensis (višeň jedoská, sakura) - ul. Škrétova 4 ks

3761 - Moravská Ostrava

161. Liriodendron tulipifera (lyrovník tulipánokvětý) - ul. Jindřichova 3 ks

1519/11 - Moravská Ostrava 

162. Spiraea japonica ´Anthony Waterer´ (tavolník japonský) - ul. Jindřichova 7 ks

2356/26 - Moravská Ostrava 

163. Acer campestre ´Elsrijk (javor babyka) - ul. Kostelní 4 ks

 3478/3 - Moravská Ostrava

164. Acer sacccharinum (javor stříbrný) - ul. Gen. Píky 3 ks

2206/81 - Moravská Ostrava 

165. Gleditsia triacanthos ´Skyline´ (dřezovec trojtrnný) - ul. Gen. Píky 3 ks

2206/81 - Moravská Ostrava 

166. Prunus subhirtella ´Autumnalis´ (sakura) - ul. Gen. Píky 2 ks

2206/81 - Moravská Ostrava 

167. Pterocyrya fraxinifolia (lapina jasanolistá) - ul. Gen. Píky 1 ks

2206/81 - Moravská Ostrava 

168. Acer saccharinum (javor stříbrný) - ul. Gen. Píky 1 ks

2206/80 - Moravská Ostrava

169. Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléč) - ul. Gen. Píky 1 ks

2206/80 - Moravská Ostrava

170. Prunus subhirtella ´Autumnalis´ (sakura) - ul. Gen. Píky 4 ks

2206/80 - Moravská Ostrava

171. Magnolia kobus (šácholán japonský) - ul. Gen. Píky 3 ks

2202/134 - Moravská Ostrava 

172. Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník stromový)- ul. Gen. Píky 6 ks

2202/134 - Moravská Ostrava 

173. Platanus x acerifolia (platan javorolistý) - ul.Zelená 3 ks

2684/2 - Moravská Ostrava 

174. Gleditsia triacanthos (dřezovec trojtrnný) - ul.Zelená 6 ks

 

2684/2 - Moravská Ostrava 

175. Crataegus x prunifolia ´Splendens´ - ul.Zelená 7 ks

2684/2 - Moravská Ostrava 

ROK 2017

 

176. Acer platanoides (javor mléč) - ul.Nádražní 2 ks

 3538/1 - Moravská Ostrava

177. Aesculus spp. (jírovec) - ul.Nádražní 1 ks

3538/1 - Moravská Ostrava

178. Platanus acerifolia (platan javorolistý) - regenerace sídliště Šalamouna 3 ks

 2889/1 - Moravská Ostrava

179. Aesculus x carnea (jírovec pleťový) - regenerace sídliště Šalamouna 1 ks

 2889/5 - Moravská Ostrava

180. Quercus rubra (dub červený) - regenerace sídliště Šalamouna 3 ks

 2889/5 - Moravská Ostrava

181. Tilia tomentosa (lípa plstnatá) - regenerace sídliště Šalamouna 3 ks

2889/5 - Moravská Ostrava 

182. Robinia pseudoaccacia ´Frisia´ (akát žlutý) - regenerace sídliště Šalamouna 1 ks

 2889/5 - Moravská Ostrava

183. Prunus x yedoensis (sakura) - MŠ Horniská 2 ks

4049 - Moravská Ostrava

184. Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléč) - MŠ Hornická 5 ks

4049 - Moravská Ostrava

185. Acer platanoides (javor mléč) - MŠ Hornická 3 ks

4049 - Moravská Ostrava

186. Platanus acerifolia (platan javorolistý) - regenerace ul.Engelmüllerova a ul. Repinova 5 ks

1581/1 - Moravská Ostrava

187. Gleditsia triacanthos (dřezovec trojtrnný) - regenerace ul.Engelmüllerova a ul. Repinova  9 ks

 1581/4 - Moravská Ostrava

188. Cornus mas (dřín obecný) - regenerace ul.Engelmüllerova a ul. Repinova 11 ks

 1581/11 - Moravská Ostrava

189. Quercus robur (dub letní) - VKP Husův sad 1 ks

672/1 - Moravská Ostrava

190. Acer platanoides (javor mléč)  - VKP Husův sad 1 ks

672/1 - Moravská Ostrava

191. Gleditsia traicanthos (dřezovec trojtrnný) - regenerace sídliště Fifejdy II. 3 ks

2206/14 - Moravská Ostrava 

192. Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléč) - regenerace sídliště Fifejdy II. 17 ks

 2206/1 a 2206/74 - Moravská Ostrava

193. Quercus robur (dub letní) - Komenského sady 7 ks

1036/1 - Moravská Ostrava 

194. Quercus rubra (dub červený) - Komenského sady 1 ks

1036/1 - Moravská Ostrava 

195. Salix sepulcralis (vrba náhrobní) - Komenského sady 1 ks

1036/1 - Moravská Ostrava 

196. Pinus nigra (borovice černá) - Komenského sady 1 ks

1036/1 - Moravská Ostrava 

197. Magnolia x soulangiana (šácholán Soulangeův) - Komenského sady 4 ks

1036/1 - Moravská Ostrava 

198. Rhus typhina ´Laciniata´ (škumpa orobincová) - Komenského sady 1 ks

1036/1 - Moravská Ostrava 

199. Fraxinus angustifolia ´Raywood´(jasan úzkolistý) - Komenského sady 1 ks

1036/1 - Moravská Ostrava 

200. Pinus sylvestris (borovice lesní) - Komenského sady 1 ks

1036/1 - Moravská Ostrava 

201. Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ (habr obecný) - regenerace sídliště Fifejdy II. 5 ks

2206/1 - Moravská Ostrava

202. Quercus rubra (dub červený) - regenerace sídliště Fifejdy II. 5 ks

2206/1 - Moravská Ostrava

203. Fraxinus excelsior ´Jaspidea´  (jasan ztepilý) - regenerace sídliště Fifejdy II. 1 ks

2206/81 - Moravská Ostrava 

204. Alnus aglutinosa (olše lepkavá) - regenerace sídliště Fifejdy II. 3 ks

2206/81 - Moravská Ostrava

205. Malus ´Evereste´ (okrasná jabloň) - regenerace sídliště Fifejdy II. 7 ks

2206/75 - Moravská Ostrava 

206. Malus ´Evereste´ (okrasná jabloň) - regenerace sídliště Fifejdy II. 3 ks

2206/1 - Moravská Ostrava

207. Picea omorika (smrk Pančičův) - regenerace sídliště Fifejdy II. 3 ks

2206/81 - Moravská Ostrava