Chráněné památné stromy

Na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se nachází celkem 6 ks chráněných památných stromů, konkrétně:

  1. Platan javorolistý – ul. Poděbradova, roste v hranici pozemků parc. č. 380 a 381 v k. ú. Moravská Ostrava, situace a foto
  2. Platan javorolistý – ul. Sokolská třída x Blahoslavova, parc. č. 882/1 v k. ú. Moravská Ostrava, situace a foto
  3. Platan javorolistý – ul. Vojanova x Pivovarská, parc. č. 190 v k. ú. Moravská Ostrava, situace a foto
  4. Platan javorolistý – za hlavním vchodem Výstaviště Černá louka, pozemek parc. č. 86 v k. ú. Moravská Ostrava, situace a foto
  5. Buk lesní červenolistý – Sad na ul. 30. dubna, parc. č. 904 v k. ú. Moravská Ostrava, situace a foto
  6. Dub letní – Komenského sady, parc. č. 1036/1 v k. ú. Moravská Ostrava, situace a foto

Bližší informace o chráněných památných stromech na území statutárního města Ostravy naleznete zde.