Zadávací řízení

od 1. 1. 2012 do 22. 3. 2012
Poř.Název veřejné zakázkyVýzva, podmínkyTermín pro podání nabídekDruh ZŘDle limituDle předmětu Výsledky zadávacho řízení
16. Tisk zpravodaje Centrum

Výzva

Zadávací podmínky

2.4.2012 Výzva k předložení nabídky e-aukcí Malého rozsahu Na služby Výsledek
15. Zajištění a provádění úklidových prací

Výzva

Zadávací dokumentace

Návrh smlouvy

Čestné prohlášení

2.4.2012 Výzva k předložení nabídky e-aukcí Malého rozsahu Na služby Výsledek
14. Servis výtahů pro domovní a bytový fond v majetku SMO svěřený MOb MOaP

Zadávací podmínky

Čestné prohlášení

Seznam výtahů

21.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na služby Vyhodnocení ZŘ + čerpání 2012
13. Zajištění provozu a údržby plynových kotelen pro domovní a bytový fond v majetku SMO MOb MOaP

Zadávací dokumentace

Čestné prohlášení

Seznam plynových kotlů

21.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na služby Vyhodnocení ZŘ + čerpání 2012
12. Na Liškovci 3 - výměna oken, oprava fasády, střecha

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

22.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na SP

Vyhodnocení zadávacího řízení

Hodnotící tabulky

Výsledek

11. Provádění požárních kontrol a odstraňování závad z kontrol vyplývajících pro domovní a bytový fond v majetku SMO svěřený MOb MOaP

Zadávací dokumentace

Čestné prohlášení

Seznam domů

Rámcová smlouva

 

21.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na služby

Vyhodnocení PO + čerpání 2012

 

10. Na Můstku 2 - zateplení fasády, výměna oken, střecha

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

22.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na SP

Vyhodnocení zadávacího řízení

Hodnotící tabulky

 

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Výsledek  

9. Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívozu Výzva 14.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na služby Zrušení zadávacího řízení
8. Redakční práce, zajištění fotografií, grafická příprava zpravodaje Centrum

Výzva

Zadávací podmínky

16.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na služby Výsledek
7. Provádění oprav v oboru drobných stavebních prací  - rámcová smlouva

Zadávací podmínky

Rámcová smlouva

Čestné prohlášení

2.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na SP Vyhodnocení zadávacího řízení
6. Provádění oprav a drobných prací na rozvodech vody a topení - rámcová smlouva

Zadávací podmínky

Rámcová smlouva

Čestné prohlášení

2.3.2012 Výzva k ředložení nabídky Malého rozsahu Na SP

Vyhodnocení zadávacího řízení vodotopo + čerpání 2012

 

Rámcová smlouva

5. Provádění oprav a drobných prací na rozvodech plynu - rámcová smlouva

Zadávací podmínky

Rámcová smlouva plyn

Čestné prohlášení

2.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na SP

Vyhodnocení zadávacího řízení + čerpání 2012

 

Rámcová smlouva

4. Rámcová smlouva na poskytování komplexních služeb v souvislosti s přípravou, zpracováváním a prováděním zadávacích řízení

Zadávací podmínky

Příloha č. 1 - rámcová smlouva

Příloha č. 2 - směrnice

Příloha č. 3 - tabulka

2.3.2012 Výzva k předložení nabídky Malého rozsahu Na služby Vyhodnocení zadávacího řízení
3. Zpracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí

Zadávací podmínky

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

27.2.2012 Výzva k předložení nabídky

 

Malého rozsahu

 

Na služby Vyhodnocení zadávacího řízení
2. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Výzva 27.2.2012 Otevřené řízení Podlimitní Na služby Výsledek
1. Vybudování odstavných a parkovacích stání u výměníkové stanice ulice G. Píky Výzva 10.2.2012 Výzva k předložení nabídky - el. aukce Malého rozsahu Na služby Vyhodnocení zadávacího řízení