Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Náplň činnosti finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno zastupitelstvu městského obvodu, které stanoví jejich úkoly a náplň činnosti. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu městského obvodu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva městského obvodu. Výbory se schází podle potřeby, jednání je neveřejné. Jednání výboru se řídí jednacím řádem výborů zastupitelstva městského obvodu.