Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rada městského obvodu

Poslední změna: Středa 09.01.2019 13:30
Složení, jednací řád, schůze, usnesení, komise

Rada městského obvodu má 9 členů. Tvoří ji starosta městského obvodu, 4 místostarostové městského obvodu a další členové rady zvolení zastupitelstvem městského obvodu. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu městského obvodu. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření městského obvodu podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím nebo organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem městského obvodu, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře úřadu městského obvodu, zřizování jednotlivých odborů úřadu a jmenování vedoucích odborů, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
Schůze rady městského obvodu se konají pravidelně podle schválených termínů schůzí rady městského obvodu. Rada městského obvodu jedná podle jednacího řádu rady městského obvodu. Jednání rady městského obvodu jsou neveřejná.

Složení rady

Jednací řád

Schůze rady

Usnesení, hlasování rady

Komise rady

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »