Zastupitelstvo městského obvodu

Složení, jednací řád, zasedání, usnesení, hlasování, zápisy, zvukový záznam, výbory

Zastupitelstvo městského obvodu má 35 členů. Je voleno občany městského obvodu na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména hospodaření s majetkem a schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů k majetku, jenž byl městskému obvodu svěřen, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu městského obvodu, volba, zřizování a ustavení orgánů městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu jedná podle jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Přihláška občana do rozpravy

Složení zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva

Volební řád zastupitelstva

Přehled materiálů a programy

Usnesení, výsledky hlasování, zápisy, zvukový a audiovizuální záznam

Výbory zastupitelstva

Online přenos zastupitelstva