Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Složení rady

Poslední změna: Středa 21.08.2019 07:46
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz má 9 členů.
 Ing. Ožanová

Ing. Zuzana Ožanová

starostka městského obvodu

 

Rok narození: 1970

 

Zvolena za volební stranu: ANO

 

Telefon: 599 442 807

 

e-mail:

 

Svěřené činnosti v oblasti samostatné působnosti:

- interní audit a finanční kontrola

- požární ochrana

- integrovaný záchranný systém

- krizové řízení a hospodářská opatření pro krizové stavy

- vztahy k veřejnosti a prezentace

- zastupování obvodu navenek

- územní řízení a stavební řád

- strategický rozvoj (územní plán, rozvoj města, nakládání se strategickým majetkem, souhlasy s umístěním stavby)

- silniční hospodářství

- ostatní úseky v samostatné působnosti obvodu, které nejsou svěřeny žádnému z místostarostů

 

Ing. Witosz

Ing. David Witosz

1. místostarosta městského obvodu

 

Rok narození: 1981

 

Zvolen za volební stranu: Piráti

 

Telefon: 599 442 805

 

e-mail:

 

 

Svěřené činnosti v oblasti samostatné působnosti:

- doprava

- komunální služby

- stavební investice

- hospodaření s byty a nebytovými prostory včetně jejich nabytí a prodeje

 

Ing. Vaňková

Ing. Valentina Vaňková

2. místostarostka městského obvodu

 

Rok narození: 1959

 

Zvolena za volební stranu: ODS

 

Telefon: 599 442 807, 601 297 996

 

e-mail:

 

Svěřené činnosti v oblasti samostatné působnosti:

- rozpočet a finanční hospodaření

- hospodaření s nemovitým majetkem včetně jeho nabytí a prodeje mimo bytů a nebytových prostor

 

Mgr. Pataky

Mgr. Alena Pataky

3. místostarostka městského obvodu

 

Rok narození: 1960

 

Zvolena za volební stranu: ANO

 

Telefon: 599 442 807

 

e-mail: alena.pataky@moap.ostrava.cz

 

Svěřené činnosti v oblasti samostatné působnosti:

- sociální věci

- školství, mládež, tělovýchova a kultura

 

 

Ing. Řeha

Ing. Rostislav Řeha

4. místostarosta městského obvodu

 

Rok narození: 1973

 

Zvolen za volební stranu: Piráti

 

Telefon: 599 442 805

 

e-mail:

 

Svěřené činnosti v oblasti samostatné působnosti:

- informační systémy

- otevřená radnice

- životní prostředí

- veřejné zakázky

 

JUDr. Jansa

JUDr. Lukáš Jansa 

člen rady

 

Rok narození: 1977

 

Zvolen za volební stranu: Piráti 

 

e-mail:

 

Svěřené činnosti v oblasti samostatné působnosti:

- veřejný prostor a architektura

 

Bc. Jodlovski

Bc. Ladislav Jodlovski

člen rady

 

rok narození: 1973

 

zvolen za volební stranu: ODS

 

telefon: 603 210 898

 

e-mail:

Mgr. Kuś

Mgr. Petr Kuś

člen rady

 

zvolen za volební stranu: ANO

 

e-mail:

P. Veselka

Petr Veselka

člen rady

 

rok narození: 1963

 

zvolen za volební stranu: ANO

 

telefon: 722 927 761

 

e-mail:

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »