Aktuality

Himaláje turisticky i jinak
7 10 2019

Himaláje turisticky i jinak

Přednáška s názvem „Himaláje turisticky i jinak“ s promítáním krásných fotografií a videí, u kterých se tajil dech, zaujala přítomné a zpříjemnila nám páteční odpoledne 20. září v klubu seniorů při domě s pečovatelskou službou Gajdošova. Přednášející Ing. Jiří Hon procestoval Himaláje v oblasti Tibetu, Nepálu a Indie. Přednáška byla rozdělena na dvě části. První část obsahovala fotky z turistického treku údolími kolem osmitisícovek Manaslu a Anapuren. Druhá část byla věnována horolezecké výpravě na vrchol Satopanth. Velmi příjemný byl poutavý a vtipný výklad přednášejícího.

Prvního října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů
7 10 2019

Prvního října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů

V Domě kultury města Ostravy jsme si v úterý 1. října 2019 připomněli Mezinárodní den seniorů. Tato významná událost probíhá po celém světě už od roku 1990 na základě usnesení Valného shromáždění OSN. V tento významný den dorazilo do sálu na devět stovek hostů, kteří byli rozdělení do tří bloků.

Vyšlo říjnové číslo zpravodaje Centrum
7 10 2019

Vyšlo říjnové číslo zpravodaje Centrum

Říjnové číslo časopisu Centrum je v distribuci a novinky z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tak míří do vašich schránek.

Svatováclavský jarmark se nesl v historickém duchu
3 10 2019

Svatováclavský jarmark se nesl v historickém duchu

V sobotu 28. září 2019 v rámci oslav Dne české státnosti se uskutečnil na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě Přívozu Svatováclavský jarmark. Pořadatelem byla příspěvková organizace Centrum kultury a vzdělávání, jejímž zřizovatelem je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Zrekonstruované lavičky se vrací do Husova sadu v centru Ostravy
30 9 2019

Zrekonstruované lavičky se vrací do Husova sadu v centru Ostravy

Do Husova sadu v centru Ostravy se vrací zrekonstruované lavičky. V pátek 27. září 2019 nainstalovali pracovníci Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu prvních devět kusů. V následujících dnech přibudou další. Celkem si budeme moci odpočinout a načerpat síly v Husově sadu v následujících dnech na 13 takových lavičkách.

Senioři zavítali do Nového Jičína a Kopřivnice
27 9 2019

Senioři zavítali do Nového Jičína a Kopřivnice

Senioři z Moravské Ostravy a Přívozu se tentokrát podívali do Nového Jičína a Kopřivnice. Ve středu 25. září 2019 proběhl další ze zájezdů pro seniory pořádaný Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Zapojili jsme se do Místní Agendy 21
26 9 2019

Zapojili jsme se do Místní Agendy 21

Všichni asi chceme, aby se nám v místě našeho bydliště žilo stále lépe. Se stejnou myšlenkou byl už v roce 1992 v Rio de Janeiro na summitu OSN přijat plán s názvem “Agenda 21”, který nadefinoval konkrétní kroky směřující k tzv. “udržitelnému rozvoji”, tedy plynulému rozvoji lidského života, který nebude znamenat zároveň poškozování našeho životního prostředí a další problémy v budoucnu.

Svatováclavský jarmark proběhne už tuto sobotu 28. září 2019
23 9 2019

Svatováclavský jarmark proběhne už tuto sobotu 28. září 2019

Poslední zářijovou sobotu se Náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě – Přívoze „převlékne do historického kabátu“ a stane se dějištěm tradičních oslav svatého Václava. V den oslav české státnosti mohou návštěvníci shlédnout historický průvod s koňmi, ukázky tradičních řemesel a chybět nebude ani bohatý doprovodný program. 

Na kole přírodou USA
20 9 2019

Na kole přírodou USA

Přednáška o putování na kole přírodou USA zpříjemnila páteční odpoledne 6. září seniorům v jejich klubu při domě s pečovatelskou službou Gajdošova. S poutavým vyprávěním přišel z půlročního 7000 km dlouhého cestování na kole pan Martin Stiller.

Základní škola na Nádražní ulici v Ostravě má nové moderní plynové kotle
19 9 2019

Základní škola na Nádražní ulici v Ostravě má nové moderní plynové kotle

Žáci, pedagogové a ostatní pracovníci Základní školy Ostrava, Nádražní 117 se už o teplo ve třídách a na chodbách obávat nemusejí.

Vyšlo nové číslo zpravodaje Centrum
5 9 2019

Vyšlo nové číslo zpravodaje Centrum

Zářijové číslo časopisu Centrum je v distribuci a novinky z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tak míří do vašich schránek.

Radní přivítali prvňáčky na základních šklolách městského obvodu
2 9 2019

Radní přivítali prvňáčky na základních šklolách městského obvodu

2. 9. se poprvé otevřely dveře všech škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pro některé děti to byla velká premiéra a usedly do školních lavic poprvé. V jejich velký den prvňáčky na školách uvítali naši radní v čele s paní starostkou, popřáli jim, ať se jim ve škole daří a předali upomínkové předměty.

Všem školákům přejeme spoustu nabytých vědomostí, hezkých zážitků a starých i nových kamarádů. Učitelům děkujeme za jejich obětavou práci a trpělivost a přejeme, ať je práce baví a děti jim dělají radost.

 

Změna termínu veřejného projednání záměru nové spalovny nebezpečných odpadů
23 8 2019

Změna termínu veřejného projednání záměru nové spalovny nebezpečných odpadů

Upozorňujeme všechny, kteří se chtějí účastnit veřejného projednání doplněné dokumentace záměru "CENNZO Ostrava“, že je přesunuto na 6. 9. 2019. Ke změně termínu konání dochází na základě požadavku oznamovatele - společnosti SUEZ.

Filmové léto na Masarykáči
20 8 2019

Filmové léto na Masarykáči

Centrum kultury a vzdělávání Ostrava ve spolupráci s naším městským obvodem vás zvou na letní promítání pod širým nebem. Se svým pojízdným kinematografem přijedou bratři Čadíkové a zaparkují tentokrát na Masarykově náměstí.

Oprava a uzavírka silnice I/56
19 8 2019

Oprava a uzavírka silnice I/56

Upozorňujeme občany, že společnost spol. EUROVIA CS, a.s. bude provádět opravu krajské silnice I/56 včetně výjezdových a sjezdových ramp na ul. Senovážnou a ul. 28. října v úseku od ul. Hornopolní po ul. Senovážnou v Ostravě v rámci realizace stavební akce „I/56, ul. Cingrova a Senovážná“, ve dvou etapách. V této souvislosti proběhne v 1. etapě v termínu 17. 8. – 24. 8. 2019  uzavírka ulice Cingrovy a ulice Senovážné a v  2.etapě v termínu 25. 8. 2019 proběhne uzavírka sjezdové rampy z ul. Senovážná na ul. Místeckou a uzavírka severovýchodní výjezdové rampy z ul. Místecké na ul. 28. října. Investorem stavby je  Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz řeklo znovu NE spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě
12 8 2019

Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz řeklo znovu NE spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě

12. srpna 2019, Ostrava: Nesouhlasné stanovisko k záměru společnosti SUEZ postavit v Ostravě novou spalovnu nebezpečných odpadů dnes vydala rada centrálního obvodu. Reaguje tak na doplněnou dokumentaci procesu EIA, jejíž původní podoba byla SUEZu po minulém veřejném projednávání vrácena k přepracování. Ani upravená verze dokumentace však podle vedení dotčeného obvodu nepřinesla dostačující argumenty pro otevření další spalovny tohoto typu v Ostravě.

Folklor bez hranic 12. - 16. 8. 2019
9 8 2019

Folklor bez hranic 12. - 16. 8. 2019

Ostrava příští týden ožije díky festivalu Folklor bez hranic. Ten ostravskému publiku nabídne širokou paletu zahraničních i tuzemských souborů. Můžeme se těšit na folklor ve všech podobách, od domácí tradice až po divokou exotiku. Tanečníci a hudebníci budou po pět dní cestovat napříč ostravskými obvody a v pátek festival slavnostně ukončí závěrečným koncertem na Slezskoostravském hradě. Tam vystoupí se samostatným koncertem také Cimbálová muzika Soláň.

Minikino přišlo za seniory
9 8 2019

Minikino přišlo za seniory

Ve středu 31. července se klub seniorů na Gajdošově otřásal smíchy. Promítalo se pokračování úspěšné francouzské komedie „Co jsme komu udělali?“ s názvem „Co jsme komu zase udělali?“.

Léto na Masarykáči je v plném proudu
8 8 2019

Léto na Masarykáči je v plném proudu

Léto na Masarykáči se přehouplo do své druhé poloviny, ale zdaleka nekončí. Podívejte se, co všechno pro vás ještě Centrum kultury a vzdělávání města Ostravy ve spolupráci s obvodem připravilo.

Nájem nebytových prostor - kavárna Atlantik
5 8 2019

Nájem nebytových prostor - kavárna Atlantik

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava zveřejňuje záměr nájmu nebytových prostor a movitých věcí kavárny Atlantik. CKV vyhlásilo nové výběrové řízení s výhodnějšími podmínkami. Podrobnosti pro zájemce najdete v níže přiloženém souboru. Bližší informace podá PhDr. Pavla Filáková, DiS., klub Atlantik, tel.: 596 138 794702 259 981.