O městském obvodu

Katalog obchodů a služeb

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz připravil projekt na podporu malých obchodníků podnikajících na území našeho obvodu. Katalog v tištěné verzi byl na konci září distribuován do každé schránky v domech našeho obvodu. Níže naleznete jeho verzi ke stažení i pravidelně aktualizovanou verzi. Pokud chcete aktualizovat své údaje, případně pokud v katalogu nejste uvedeni a máte o to zájem, je možné odeslat vyplněný dotazník na email pondelickova@moap.ostrava.cz a budete do této aktualizované internetové verze zařazeni.