Projekt "ZŠ Gen. Píky 13A"

Informace o projektu „ZŠ Gen. Píky 13A“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004048

publicita

Cílem projektu bylo vybudování učebny pěstitelských prací, vybavení jazykové laboratoře, učebny přírodních věd, kreativní dílny, multimediální učebny a učebny němčiny. Dále bylo cílem zkvalitnit vnitřní internetovou konektivitu školy a zabezpečit budovu kamerovým systémem.

 

Doba fyzické realizace: 2/2020 – 7/2020

Celkové předpokládané náklady projektu: 11 771,8 tis. Kč

Maximální výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu: 10 594,7 tis. Kč

 

Na projekt je poskytnuta dotace z Evropské Unie.