Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

Výpisy z veřejných i neveřejných registrů, podání, autorizovaná konverze dokumentů

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT Czech POINT OBČANOVI?

 

Výpisy z veřejných registrů

 1. Obchodní rejstřík
 2. Katastr nemovitostí
 3. Živnostenský rejstřík
 4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 5. Insolvenční rejstřík
 6. Trestní rejstřík právnických osob
 7. Veřejný výpis údajů z registru osob

Výpisy z neveřejných registrů

 1. Trestní rejstřík
 2. Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH
 3. Bodové hodnocení osoby - registr řidičů
 4. Výpis údajů z registru obyvatel
 5. Výpis údajů z registru osob
 6. Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 7. Záznam o využití údajů z registru osob 

Podání

 1. Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
 2. Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osoby
 3. Podání žádosti o zřízení datové schránky
 4. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 5. Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 6. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 7. Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 8. Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 9. Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 10. Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM.
 11. Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek
 12. Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS
 13. Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 14. Žádost o změnu údajů v registru osob
 15. Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 16. Žádost o zprostředkovanou identifikaci

Autorizovaná konverze dokumentů

 1. Konverze z listinné do elektronické podoby
 2. Konverze z elektronické do listinné podoby
 3. Ověření provedení autorizované konverze

 

Poskytování ověřených výpisů  a  veškerá podání včetně autorizované konverze zajišťuje v úředních hodinách pracoviště Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - oddělení matriky a ohlašovny odboru vnitřních věcí. Veškerá elektronická komunikace v rámci projektu probíhá v certifikovaném režimu.