Pejskaři, blíží se termín splatnosti poplatku ze psů

3/3 2021

Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. března 2021. Přesáhne-li jeho  výše částku 1 000 Kč, může být poplatek uhrazen ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Pejskaři, blíží se termín splatnosti poplatku ze psů

Jak můžete poplatek uhradit:

  • V hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu městského obvodu – přízemí, vstupní hala.
  • Poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-923761/0100 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku).
  • Platební kartou.
  • Prostřednictvím platebního portálu statutárního města Ostrava - https://platebniportal.ostrava.cz/zpo/psi    (variabilní symbol bude sdělen na níže uvedených kontaktech).

S ohledem na aktuální epidemickou situaci prosíme, abyste pro platbu místního poplatku za psa využili bezhotovostní převod či on-line platbu prostřednictvím platebního portálu. Platební údaje vám budou sděleny na e-mailu shorkelova@moap.ostrava.cz .

Více informací o poplatku naleznete ZDE.