Informace o nebezpečí

která je zpracována v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Na základě žádosti Hasičského záchranného sboru MSK zveřejňujeme "informaci o nebezpečí", která je zpracována v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Informace je zpracována pro zónu havarijního plánování provozovatelů BorsodChem MCHZ, s.r.o. a  DUKOL Ostrava, s.r.o. V tištěné podobě byla tato informace distribuována obyvatelstvu v zóně havarijního plánování.

Informační leták