Veřejné zakázky - archiv

Zadávací řízení Informace a údaje o veřejných zakázkách nad limity pro veřejné zakázky malého rozsahu a pro veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejňovány v informačním systému o veřejných zakázkách: http://www.isvz.cz/isvz/Zadávací řízení od 1. 1. 2012 do 22. 3. 2012Zadávací řízení od 25. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Informace a údaje o veřejných zakázkách nad limity pro veřejné zakázky malého rozsahu a pro veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejňovány v informačním systému o veřejných zakázkách: http://www.isvz.cz/isvz/

Zadávací řízení od 1. 1. 2012 do 22. 3. 2012

Zadávací řízení od 25. 1. 2011 do 31. 12. 2011