Velkoobjemové kontejnery

 

Co lze a nelze ukládat do velkoobjemových kontejnerů

Velkoobjemové kontejnery jsou rozmísťovány v našem městském obvodu ve spolupráci se společností OZO Ostrava zpravidla 2-3x ročně. Rozmísťovány jsou vždy do ulic na veřejně přístupná místa tak, aby občané měli možnost se bezproblémově zbavit svých nepotřebných větších věcí. Zároveň jejich pravidelným rozmísťováním dochází k minimalizaci drobných černých skládek v městském obvodu.

Velkoobjemové kontejnery slouží pro zbavení se nepotřebných věci jako jsou např.: televizory, ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, stoly, židle, skříně, igelitové pytle, matrace, vany, dřezy, keramika, starý papír, lustry, pneumatiky aj.

Do velkoobjemových kontejnerů naopak nelze ukládat: popel, stavební suť, domovní odpad, nebezpečný odpad, jako jsou např. barvy, chemikálie, autobaterie apod.

Seznam míst, kde budou velkoobjemové kontejnery přistaveny je pouze orientační. Z důvodu momentálního stavu v daný den (parkující vozidla, stavební práce aj.) mohou být kontejnery přistaveny v nejbližším možném okolí uvedené adresy. Velkoobjemové kontejnery jsou rozváženy v době od 7,00 – 14,00 hod. a odváženy následující den rovněž v těchto hodinách.

Kliknutím na název konkrétního měsíce se otevře umístění velkoobjemových kontejnerů v měsíci listopadu a prosinci 2019 v městském obvodě.

Další rozmisťování velkoobjemových kontejnerů je plánováno na jaro 2020. Sledujte prosím naše webové stránky.

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Chytrová, tel. 599 442 965 e-mail: