Velkoobjemové kontejnery

 

Co lze a nelze ukládat do velkoobjemových kontejnerů

Velkoobjemové kontejnery jsou rozmísťovány v našem městském obvodu ve spolupráci se společností OZO Ostrava zpravidla 2x ročně. Rozmísťovány jsou vždy do ulic na veřejně přístupná místa tak, aby občané měli možnost se bezproblémově zbavit svých nepotřebných větších věcí. Zároveň jejich pravidelným rozmísťováním dochází k minimalizaci drobných černých skládek v městském obvodu.

Velkoobjemové kontejnery slouží pro zbavení se nepotřebných věci jako jsou např.: stoly, židle, skříně a jiný nábytek, koberce, matrace, vany, dřezy, sanitární keramika a další objemné předměty z domácnosti.

Do velkoobjemových kontejnerů naopak nelze ukládat: elektrospotřebiče, pneumatiky, popel, stavební suť, domovní odpad, nebezpečný odpad, jako jsou např. barvy, chemikálie, autobaterie apod.

Seznam míst, kde budou velkoobjemové kontejnery přistaveny je pouze orientační. Z důvodu momentálního stavu v daný den (parkující vozidla, stavební práce aj.) mohou být kontejnery přistaveny v nejbližším možném okolí uvedené adresy. Velkoobjemové kontejnery jsou rozváženy v době od 7,00 – 14,00 hod. a odváženy následující den rovněž v těchto hodinách.

Kliknutím na název měsíce se otevře umístění velkoobjemových kontejnerů v městském obvodě v měsících listopad a prosinec 2023.

Další rozmisťování velkoobjemových kontejnerů v roce 2024 je plánováno v průběhu února 2024. Sledujte prosím naše webové stránky.

 

Kontaktní osoba: Dagmar Sošková, tel. 599 442 965 e-mail: