Samostatná působnost

Samostatnou působnost vykonává městský obvod zejména na těchto úsecích:

 • rozpočet a finanční hospodaření
 • rozvoj městského obvodu
 • investiční výstavba
 • komunální služby
 • správa nemovitého majetku 
 • bytové hospodářství a nebytové prostory
 • školství, mládež, tělovýchova, kultura
 • vnitřní věci
 • sociální věci
 • životní prostředí 
 • územní řízení, stavební řád
 • doprava a silniční hospodářství 
 • požární ochrana 
 • integrovaný záchranný systém
 • kontrola