Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Přenesená působnost

Poslední změna: Úterý 06.09.2011 13:51

Přenesenou působnost vykonávají orgány městského obvodu zejména na těchto úsecích:

 • vnitřní věci
 • sociální věci
 • územní řízení a stavební řád
 • doprava a silniční hospodářství
 • životní prostředí 
 • památková péče
 • přestupky, správní delikty a pokuty
 • správa místních poplatků 
 • provozování výherních hracích přístrojů 
 • povolování tomboly a věcné loterie 
 • požární ochrana 
 • integrovaný záchranný systém 
 • krizové řízení 
 • hospodářská opatření pro krizové stavy 
 • obrana

Kromě výkonu uvedené přenesené působnosti na území vlastního městského obvodu je výkon některých úseků státní správy prováděn i pro následující městské obvody:

 • matrika

Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka

 • obrana
 • hospodářská opatření pro krizové stavy

Mariánské Hory a Hulváky, Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka, Nová Ves

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »