Přenesená působnost

Přenesenou působnost vykonávají orgány městského obvodu zejména na těchto úsecích:

 • vnitřní věci
 • sociální věci
 • územní řízení a stavební řád
 • doprava a silniční hospodářství
 • životní prostředí 
 • památková péče
 • přestupky, správní delikty a pokuty
 • správa místních poplatků 
 • provozování výherních hracích přístrojů 
 • povolování tomboly a věcné loterie 
 • požární ochrana 
 • integrovaný záchranný systém 
 • krizové řízení 
 • hospodářská opatření pro krizové stavy 
 • obrana

Kromě výkonu uvedené přenesené působnosti na území vlastního městského obvodu je výkon některých úseků státní správy prováděn i pro následující městské obvody:

 • matrika

Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka

 • obrana
 • hospodářská opatření pro krizové stavy

Mariánské Hory a Hulváky, Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka, Nová Ves