Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ostatní

Poslední změna: Pátek 26.08.2011 12:33

KOMENSKÉHO SADYKomenského sady

Komenského sady, centrální městský park v srdci Ostravy, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3000 stromů. Park u řeky Ostravice, který dnes nazýváme Komenského sady, začal vznikat přirozenou cestou už před mnohem více než sty lety. Přelomem se stal rok 1907, kdy městský stavební úřad vydal velkorysý urbanisticko – architektonický koncept území, spojovaný především se jménem Ignaze Faigla. Tato koncepce zdůrazňovala především rekreační funkce území, počítala s  těsným sepětím parku s řekou, pamatovala také na plochy pro sport a zábavu. V roce 1919 sady dostaly jméno po Janu Amosu Komenském. Na jaře 1926 vypsala obec veřejnou soutěž pro získání návrhů sadu, které by zároveň propojily uliční sítě okolí se sadem tak, aby tvořil organickou část města. Byl vybrán návrh, který vycházel z novodobých trendů zahradního umění s pravidelným uspořádáním, působící spíše různou barevností. Další vývoj území byl ovlivněn především obřím komplexem Nové radnice (1924–1930). Park byl dotvořen v druhé polovině 30. let podle návrhu Prof. Ing. arch. Jaromíra Moučky. V roce 1992 pak vznikla studie sadů a nábřeží, zpracovaná Ing. Lubomírem Rychtárem, která byla částečně realizována. Podle jeho návrhu byly vybudovány například terénní vlny v severní části parku.

Městský obvod nechal v minulosti zpracovat koncept „revitalizace“ celého parku, který jej rozvíjí v duchu původní koncepce, t.j. parku tzv. anglického typu neboli parku, který má podobu komponované, tj. záměrně upravené volné krajiny, kde se střídají louky, lesíky i osamocené stromy. Projekt jej má doplnit o prvky drobné architektury, lavičky, osvětlení, nové přírodní prvky, rekonstrukci pěších komunikací. Součástí má být i úprava komunikací tak, aby lépe vyhovovaly pro maminky s dětskými kočárky, cyklisty nebo bruslaře, a dostavba veřejných záchodků pro jeho návštěvníky. Projekt bude realizovat město Ostrava, generálním projektantem je ATOS 6, spol. s r. o. Návrh revitalizace urbanisticky posiluje stávající stav. Dosavadní zeleň bude zachována, obnovena a doplněna. Původní charakter lidového parku bude zdůrazněn mobiliářem (lampy, lavičky, veřejné osvětlení). Náročnost musí spočívat v dokonalém vytýčení, technologickém a řemeslném provedení spíše než v kombinování množství různých materiálů a neobvyklé zeleně a nápadných prvků. Revitalizace se zabývá nejnutnějšími zásahy vyvolanými úpravou sítě cest a tras a změnou funkcí některých částí. Veškerý důraz pro budoucí rozvoj parku přesouvá na obnovu a údržbu zeleně v rámci každoroční pravidelné údržby. Informace k připravovaným návrhům úprav jsou uvedeny na internetových stránkách statutárního města Ostravy (zde). 

 

Dětský park na ulici SadováDětský park na ulici Sadová

V Dětském parku na ulici Sadové (další vchod vede přímo do Komenského sadů) byly v roce 2009 kromě úpravy povrchů vyměněny stávající hrací prvky a přidány nové, které mohou využívat děti již od dvou let. Dětský sportovní areál je otevřen pro veřejnost celoročně. V zimních měsících je pro děti nachystán vnitřní hrací kout se spoustou plyšových hraček, skákacími míči, prolézačkami a klouzačkou. Areál nabízí dětem lanovou dráhu, houpací sítě, pískoviště, kolotoče, prolézačky, dětská elektrická autíčka a motorky, na venkovní terase cukrárnu. Příjemnou atmosféru dokresluje velké jezírko.

 

STODOLNÍ ULICEStodolní ulice

Fenomén Stodolní, tak začali Ostravané i přespolní nazývat jednu z nejznámějších ulic přímo v centru města. Kdysi honosné měšťanské domy se tu v 80. letech minulého století proměnily postupně v brlohy obývané sociálně nejslabšími obyvateli. Chátrající ulice se v 90. letech ujali mladí, nápadití a nadšení lidé. V současné době se tu počet zábavních klubů pohybuje kolem 60 a Ostrava má o noční život postaráno. Nejde totiž jen o kluby a restaurace pro příjemné posezení a konzumaci. Nejrůznější vystoupení, koncerty, besedy, setkání s umělci i recesní akce učinily ze Stodolní ulici, „která nikdy nespí“.

  

Nova KarolinaNová Karolina

Karolina je území o rozloze přibližně 30 hektarů nedaleko centra Ostravy.  Pojmenována je po někdejším černouhelném dole. Průmyslový areál Karolina se vyvíjel mezi říšskou cestou z  Opavy do Těšína (dnes ulice 28. října), vedoucí na jižním okraji středověkého jádra Ostravy směrem ze západu na východ a historickým jádrem vítkovických železáren, situovaným o pět set metrů dále k jihozápadu, v prostoru jihozápadně od Vítkovické (Hrabovské) městské brány. Důl Karolina byl založen těžařstvem Moravsko - ostravská společnost roku 1842, od něhož ho  koupil roku 1843 bankéř   S.  M.  Rothschild.  Roku 1864 byl k dolu Karolina připojen důl Antonín jako pomocný s větrní a vodní jámou. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých vrstvách. Dolové pole mělo rozlohu 135   ha, otevřeno bylo dvěma jámami do hloubky 620 m na 7. patře. Roku 1895 byly oba doly organizačně připojeny k dolu Šalomoun. Roku 1910 došlo k převedení těžby podzemím na důl Šalomoun a od té doby byl důl Karolina pouze pomocnou jámou. Důl přímo navazoval na koksovnu, elektrárnu a Žofinskou huť.  Těžní jáma byla po likvidaci roku 1933 zasypána odvalovým materiálem.

Ve snaze zlepšit životní prostředí na území centra města se po roce 1970 začalo s postupnou likvidací průmyslového areálu. Odstavení koksových baterií proběhlo v červnu 1985 a ukončení provozu Uhelného prádla následovalo v prosinci 1986. Demolice celého průmyslového areálu Karolina byla dokončena v roce 1989. Toto území se po demolici rozsáhlého objektu koksovny Karoliny stalo největší prostorovou rezervou rozvoje centrální části města Ostrava. Zachována zůstala pouze bývalá rozvodna –elektrocentrála koksovny a budova „dvojhalí“, obě stavby byly v roce 1991 prohlášeny kulturní památkou.

V letech 1999–2005 probíhala rozsáhlá a finančně velmi nákladná dekontaminace celého území. Metodou termické desorpce se  podařilo vyčistit více než 500 tisíc tun zeminy, která byla silně kontaminována toxickými látkami a hrozilo vážné nebezpečí jejich proniknutí do podzemních vod. O koupi revitalizovaného území se v uplynulém období ucházely přední evropské developerské společnosti. Ve výběrovém řízení vyhlášeném statutárním městem Ostrava zvítězila společnost Multi Development, která je jedním z  nejvýznamnějších developerů v Evropě.

Smlouva o prodeji pozemků byla podepsána 5. října 2010.  I. etapa výstavby městského centra Nová Karolina byla zahájena 6. června 2008. Stavební plocha o rozloze 32 ha je na severu orámována ulicí 28. října, na západě ulicí Místeckou a železniční tratí, na jihu Frýdeckou silnicí a řekou Ostravicí a na východě stávajícím areálem výstaviště Černá louka. V souvislosti s celosvětovou finanční krizí investor stavby, společnost Multi Development, v listopadu 2008 výstavbu přerušil. Koncem února roku 2010 byla stavba opět zahájena. Dalšími partnery projektu Nová Karolina Park je společnost Passerinvest a Stavební a také developerská společnost GEMO Olomouc.

V první etapě vyroste na části území Nové Karoliny unikátně architektonicky řešené Obchodně zábavní centrum o ploše přibližně 57.000 m2, administrativní budova s plochou přibližně 20.000 m2, bytový dům s 200 byty i kompletní moderní venkovní infrastruktura včetně pěšího bulváru s novým náměstím před oběma zrekonstruovanými historickými objekty. První etapa představující investici přes 4 mld. Kč by měla být dokončena na jaře 2012. V nové budově vznikne asi 25 000 metrů čtverečních kancelářských ploch a 3700 metrů čtverečních plochy určené pro maloobchodní prodejny. Nová Karolina Park je prosklený šestipatrový objekt s otevřeným atriem, který je průchozí skoro osmnáctimetrovými bránami. Jeho autory jsou architekti Vít Máslo a   David R. Chisholm z perkálu CMC Architects. 

http://www.nova-karolina.cz/

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/nova-karolina

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »