Muzea

STARÁ RADNICEStará radnice - Ostravské muzeum

Roku 1894 vzniklo v Moravské Ostravě „Industrie und Gewerbe Museum“, které mělo podporu německého vedení města. Téhož roku vzniká i české Průmyslové a  živnostenské muzeum. Po  první světové válce byla všechna tři ostravská muzea spojena v jedno, se sídlem ve staré poště. Dne 4. října 1931 bylo slavnostně otevřeno muzeum v jedné z nejstarších budov Ostravy, ve staré radnici na Masarykově náměstí, kde se nachází dodnes. Od června 2009 je  otevřena nová stálá expozice zahrnující uměleckohistorické sbírky, historii města či  přírodu a  krajinu zdejší oblasti. Unikátním exponátem a chloubou Ostravského muzea, u  které by se měl každý návštěvník zastavit, je pokojový orloj (Maškův orloj), vysoký 225  cm. Orloj má 51 funkcí a 4 části – vlastní hodinový ciferník, kalendářní, astronomickou a planetární část.

Hasičské muzeum

Budova Hasičského muzea byla postavena obcí v roce 1905 a již od počátku sloužila hasičům. Až do roku 1919 zde bylo v prvním nadzemním podlaží sídlo německého dobrovolného sboru hasičů, zatím co v druhém byla umístěna Přívozská spořitelna. V roce 1919 byl vystřídán německý sbor nově založeným českým sborem dobrovolných hasičů, který již užíval celý objekt včetně prostor bývalé spořitelny. Více než šedesátiletá historie přívozského sboru dobrovolných hasičů byla uzavřena v roce 1980, kdy byl sbor zrušen. Objekt pak byl užíván Městskou inspekcí požární ochrany v Ostravě pod názvem Kabinet požární ochrany a sloužil především jako školicí středisko k pořádání seminářů, školení a dalších akcí s požární tematikou. Právě do tohoto období se datuje vznik první expozice historických technických prostředků a dokumentů. Tato expozice byla vybudována svépomocí příslušníky Městské inspekce požární ochrany. V roce 2003 byla zahájena a v roce 2004 ukončena rekonstrukce a dostavba Hasičského muzea do dnešní podoby. Záměrem bylo vytvořit důstojné prostředí, které bude dokumentovat odborné i laické veřejnosti historii požární ochrany v Ostravě, vývoj technických prostředků a činnost hasičů.

Expozice je rozdělena do sedmi tematických částí, v rámci kterých je možno spatřit modely aut a hasičské techniky, ukázky modelovaných situací jako např. požár, únik nebezpečných látek nebo dopravní nehoda, uniformy atd. Součástí expozice je také videoprojekce filmů a dokumentů, přibližující práci hasičů.

Pivovarské muzeum pivovaru Ostravar

Historie současného ostravského pivovaru se datuje od roku 1842, kdy byla postavena první varna, spilka, sklepy a sladovna v  nynější Pivovarské ulici v centru Ostravy, kde je dnes výstaviště Černá louka. Pivovar na dnešní ulici Hornopolní byl dostavěn 16.  května 1898, o rok později v něm byla otevřena i pivovarská restaurace. Pivovar prosperoval a v r. 1907 přistoupil do Spolku českých pivovarů a sladoven na Moravě. Za druhé světové války byl částečně vybombardován, po ní opět obnoven. V 60. letech 20. století se opět dočkal rekonstrukce. Až do konce století se výroba technicky vylepšovala, měnily se i vlastnické vztahy. Od roku 1997 je pivovar Ostravar součástí společnosti Pivovary Staropramen, a.s., která je druhým největším výrobcem piva v České republice.

Muzeum citer

Muzeum citer bylo založeno v roce 2002. Sídlí v domě bývalé Pražské úvěrní banky na Masarykově náměstí. Je zde expozice věnovaná jedinému hudebnímu nástroji - citeře. Sbírka obsahuje několik set originálních nástrojů i odbornou literaturu. Toto úzce vyprofilované muzeum nemá ve střední Evropě obdoby.