Městská památková zóna Ostrava - Přívoz

Jako vesnice poprvé zmiňován v roce 1377, do městské podoby se Přívoz začal utvářet až v návaznosti na výstavbu ostravského hlavního nádraží ve 2. polovině 19. století. Podkladem pro výstavbu městského souboru byl regulační plán Camilla Sitteho, který navrhoval i některé objekty - kostel a radnici. Kompoziční princip vychází z uzavřených bloků, umístěných kolem hlavní komunikace k  nádraží, v centrální části je velké obdélníkové náměstí s dominujícím dvouvěžím farního kostela. Zástavba byla realizována ve velmi krátkém časovém období na přelomu 19. a 20. století při aplikaci historizujícího a secesního tvarosloví. V roce 1900 byl Přívoz povýšen na město a roku 1924 připojen k Moravské Ostravě. Také tato urbanistická lokalita patří mezi nejhodnotnější na území Ostravy.

 

Kostel Neposkvrněného početí Panny MarieKostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Římskokatolický farní kostel je významnou novogoticko-barokní stavbou v Ostravě. Je tvořen lodí ve tvaru kříže, do níž je vepsána oválně protáhlá rotunda, která má klenbu s velkým rozpětím dle Monierova systému.  Za hlavním vchodem se nachází chrámová předsíň oddělená od hlavní lodi kovanou mříží a nad ní je kůr a varhany, které mají 28 rejstříků, dva manuály a  mechanickou trakturu. Hlavní oltář je v pseudogotickém stylu z bílého kararského mramoru a  pískovcový je osazen obrazem Panny Marie od Františka Ženíška. Kazatelna s přístřeškem je dřevěná. Projekt vypracoval známý vídeňský architekt Camillo Sitte, který také vytvořil územní plán pro celý Přívoz, který je dodnes velmi ceněn pro svou urbanistickou hodnotu. Kostel byl vysvěcen 15 srpna 1899 olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem.

Archiv města Ostravy

Novobarokní radnice byla vystavěna podle projektu Camilla Sitteho v letech 1896-1897. V budově, rozšířené v devadesátých letech o  moderní přístavbu, sídlí od roku 1960 Archiv města Ostravy. Dominuje jí čtyřboká kopule se zdobeným zábradlím a balkón nad hlavním portálem.