Symboly obvodu

Znak, prapor

Znak

Znak_MOaP

V modrém štítě nad stříbrným sníženým vlnitým břevnem stříbrný kůň v poskoku se zlatým sedlem a červenou pokrývkou provázený vlevo nahoře zlatou růží se zelenými okvětními lístky a červeným semeníkem.

Použití znaku městského obvodu je podle zákona o obcích možné pouze se souhlasem rady městského obvodu. K prezentaci městského obvodu při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo městského obvodu.

Prapor

Prapor_MOaP

Modrý list rozdělený ve vlající části bílým vlnitým pruhem o šířce 1/24 délky listu. Poměr žerďového pole, pruhu u dolního i horního okraje listu a pole vlajícího je 19 : 1 : 4. Pruh má tři oblouky směrované k žerdi a zasahující do 1/17 délky listu a dva oblouky směrované k vlajícímu okraji a zasahující do 10/12 délky listu. V žerďovém poli bílý kůň a žlutá růže ze znaku.

 

Obé uděleno usnesením Rady města Ostravy č. 2638/46 z 29. 10. 1996.