Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Logo městského obvodu

Poslední změna: Pondělí 07.08.2017 06:55

 

Dříve městský obvod, tak jako město Ostrava, užívalo k prezentaci heraldický znak. Dnes je tento znak používán při oficiálních a výjimečných příležitostech. K prezentaci městského obvodu při kulturních, sportovních a jiných akcích slouží výhradně marketingová značka (logo) města Ostravy, a to:

  1. v přímém spojení se jménem obvodu
  2. v přímém spojení se jménem a heraldickým znakem obvodu

logo 170 * 84

Konstrukce varianty značky (loga) včetně barevného           provedení se řídí pravidly uvedenými v Designmanuálu.

 

Logo města - městského obvodu lze používat pouze na základě poskytnutí podlicence k jeho užití. V ostatních případech by jeho použití znamenalo porušení zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. a autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Podlicence k užití loga města - městského obvodu se uděluje městským organizacím a společnostem, fyzickým a právnickým osobám, kterým byla udělena záštita, získaly dotaci/grant, nebo s městem spolupracují na základě jiné smlouvy.

Jelikož je logo statutárního města Ostravy chráněnou značkou, která je zapsána v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví (ochranná známka zaručuje, že logo města a potažmo i městských obvodů bude využíváno čistě k prezentaci činnosti města nebo městských obvodů), je nezbytné, abyste nás o záměru použití loga městského obvodu informovali vyplněním a doručením formuláře Smlouva o užití loga statutárního města Ostravy - městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, kancelář č. 131.

Vzhledem k tomu, že smlouva o použití loga může být podepsána pouze na základě rozhodnutí rady městského obvodu dle čl. 7, odst. 9) písm. t) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, žádáme o doručování žádostí s dostatečným předstihem z důvodu jejich včasného a bezproblémového vyřízení.

logo města - městského obvodu je možno stáhnout zde.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »