Centrální obvod zahájí druhý ročník participativního rozpočtu; 13.4. 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválilo spuštění druhého ročníku participativního rozpočtu Náš obvod. Ten podle harmonogramu začne v druhé polovině dubna a občané prostřednictvím něj rozdělí mezi vítězné projekty rovný milion korun.

Jsem moc ráda, že letos navážeme na loňský úspěšný první ročník a občané tak budou mít opět možnost aktivně se zapojit do dění v obvodu. Jejich originální nápady jsou pro nás inspirací i do budoucna,“ říká starostka městského obvodu Zuzana Ožanová. 

Pravidla participativního rozpočtu Náš obvod se oproti loňskému ročníku výrazně neliší. Došlo pouze k pár úpravám. Od letoška jsou např. specifikovány nepřiměřené náklady na provoz a údržbu, přičemž jde o nově vzniklé náklady ve výši více než 10 % z celkových nákladů na realizaci projektu. Takové projekty nebudou do hlasování zařazeny. Stejně jako loni se naopak počítá s minimální hodnotou projektu ve výši 20 tisíc a maximální hodnotou 400 tisíc korun. Každý navrhovatel bude moci podat nejvýše 5 návrhů projektů.

Termín pro podávání návrhů projektů je stanoven od 22. dubna do 16. července 2021. Po kontrole všech formálních a realizačních podmínek rozhodnou o osudu jednotlivých projektů sami občané v hlasování, které proběhne stejným systémem jako loni, a to během září a října,“ říká místostarosta Rostislav Řeha. Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího, dle výsledků hlasování, až do vyčerpání finanční částky, která je pro tento ročník určena. Vítězné projekty budou zveřejněny v listopadu a stanou se součástí návrhu rozpočtu městského obvodu na rok 2022.

Příprava realizací projektů z loňského ročníku je již také v plném proudu.  U vítězných projektů „Komunitní park Jindřich“ a „Pítko na Kuřím na Rynku“ se aktuálně řeší projektové dokumentace, pítko má již vybráno i své místo a oba projekty by měly být hotovy během letošního roku. Návrh WC v Komenského sadech, který skončil v loňském hlasování na druhém místě, však nebude moci být realizován. „Daný typ WC se již přestal vyrábět a všechny alternativy jsou podstatně dražší. Tento problém nyní řešíme nezávisle na participativním rozpočtu,“ doplňuje místostarosta Rostislav Řeha. Městský obvod už uzavřel nájemní smlouvu s investorem, jenž zde postaví kavárnu, při které budou také veřejné toalety. Dle pravidel participativního rozpočtu se nyní přistoupí k realizaci dalšího projektu v pořadí – Hřiště na pétanque a zahrady pro nevidomé v sadu Petra Bezruče.

Veškeré potřebné informace o participativním rozpočtu Náš obvod, včetně formuláře pro podávání návrhů, najdou občané již brzy na webových stránkách www.nasobvod.cz. Aktuality se dozví také na facebookové stránce Náš obvod – participativní rozpočet Moravské Ostravy a Přívozu.