ZŠ a MŠ Ostrčilova je k dispozici dětem zaměstnanců krizové infrastruktury

5/1 2021

Zaměstnanci, kteří jsou v první linii boje s covidem-19 a další pracovníci tzv. kritické infrastruktury mohou umístit své děti od 4. do 22. ledna 2021 do tří ostravských škol, kde bude zajištěno jejich hlídání. Jednou z nich je i ZŠ a MŠ Ostrčilova.  

ZŠ a MŠ Ostrčilova je k dispozici dětem zaměstnanců krizové infrastruktury

Cílem je umožnit rodičům dětí vykonávat práci, která souvisí s prevencí šíření onemocnění covid -19 a léčbou osob, které jím onemocněly. V našem obvodu byla pro tyto účely vyhrazena ZŠ a MŠ Ostrčilova.

ZŠ a MŠ Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava (kontakt: ředitelka školy Lenka Lednická, tel. 725 055 858, e-mail lednicka@zs-ostrcil.cz)

Dále jde o školy:

ZŠ a MŠ Březinova 1383/52, Zábřeh (kontakt: ředitel školy Jan Veřmiřovský, tel. 596 784 375, e-mail reditel@zs-brezinova.cz)
ZŠ Ukrajinská 1533/13, Poruba (kontakt: ředitel školy Petr Neshoda Petr, tel. 596 965 640, e-mail zs@zsukrajinska.cz)

Do výše uvedených škol mohou být umístěny děti ve věku od tří do desíti let. Výčet zaměstnání:

 - zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,

- pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci České pošty,

 a to bez ohledu na  to, zda jsou jejich děti žáky určené školy.