Zaměstnanci Moravské Ostravy a Přívozu se zúčastnili potravinové sbírky

18/10 2019

Zaměstnanci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se ve čtvrtek 17. října 2019 zapojili do sbírky potravinové pomoci.  Tato akce na našem úřadu probíhá pravidelně už několik let. V rámci mezinárodního dne za vymýcení chudoby se uskutečnila potravinová sbírka zaměstnanců úřadu pro Potravinovou banku v Ostravě, z. s.

Zaměstnanci Moravské Ostravy a Přívozu se zúčastnili potravinové sbírky

Letos se zapojil zhruba stejný počet dárců jako loni. Na přiložených fotografiích se můžete podívat, kolik a jaké druhy potravin naši zaměstnanci v rámci sbírky darovali.

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je charitativním a dobročinným organizacím. Přes ně se pak dostávají k dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. V loňském roce shromáždily banky v Česku 4127 tun potravin. Pomoc využilo na sto tisíc lidí a hodnota zachráněných potravin se blížila částce 282 milionů korun.