Zahajujeme další etapu regenerace sídliště Fifejdy II v lokalitě ulic Ahepjukova a Gen. Janouška.

15/7 2021

Příští pátek 23. července zahajujeme další etapu regenerace sídliště Fifejdy II, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 4,366 mil. Kč z prostředků Státního fondu podpory investic (program regenerace veřejných prostranství na sídlištích). Stavba VII. etapy, části B a XI. etapy, části B, zahrnuje úpravy v lokalitě ulic Ahepjukova a Gen. Janouška.

Zahajujeme další etapu regenerace sídliště Fifejdy II v lokalitě ulic Ahepjukova a Gen. Janouška.

Regenerace se zaměří na přestavbu a doplnění komunikací pro pěší, sadové úpravy, rekonstrukci veřejného osvětlení. Vybudujeme také dětské hřiště a doplníme mobiliář - lavičky, odpadkové koše, kontejnerová stání apod.

Pokud nám budou přát klimatické podmínky, za pouhých 100 dnů by měly být Fifejdy zase krásnější.

Zhotovitelem stavby je firma MVEX stavby s.r.o., vítěz výběrového řízení.