Začínáme zpracovávat Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027

5/5 2021

Začínáme připravovat Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027 ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a rozsáhlou škálou významných osobností města.

Začínáme zpracovávat Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027

Strategický plán by měl vycházet a navazovat na strategický plán "velké" Ostravy fajnOVA,  proto budeme při jeho komunikaci používat značku fajnOVA CENTRUM.  Měl by zahrnovat informace nejen o tom, co náš obvod pálí, ale zejména to, kde má potenciál k rozvoji a jak k jednotlivým rozvojovým cílům dojít. Celý proces přípravy bude trvat takřka rok.

Významným podkladem pro zpracování strategického plánu budou informace a náměty získané od vás, občanů: pro zaslání podnětů k rozvoji obvodu můžete využít email SPMOaP@osu.cz