Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vyjádření Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k ukončení nájemního vztahu s provozovatelem Dětského ráje

Poslední změna: Středa 08.05.2019 20:28

Vedení Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) uzavřelo tento týden dohodu o ukončení nájemního vztahu se současným provozovatelem areálu Dětského ráje. Důvodem rozhodnutí jsou závažné skutečnosti, k nimž ve smluvním vztahu došlo od února do dubna letošního roku. 

V únoru 2019 provozovatel bez souhlasu a vědomí MOaP uskutečnil prodej závodu Dětský ráj, čímž došlo ke změně nájemce. Pozice městského obvodu jako pronajímatele se značně oslabila, když se novým nájemcem stala nově založená společnost bez historie a majetku BLUEcat house s.r.o. Již tento krok provozovatele byl dostatečným důvodem, aby vedení městského obvodu smlouvu vypovědělo s tříměsíční výpovědní dobou.

Současně s tím na základě podnětů a informací občanů kontrola zjistila prodej alkoholu v rozporu s nájemní smlouvou. Jedná se o areál, který využívají děti především předškolního a školního věku za doprovodu rodičů, proto je v celém areálu zakázán prodej alkoholu v lahvích v objemu větším než 0,25 l. Toto závažné a opakované porušení nájemní smlouvy (potvrzené také provozovatelem) bylo od počátku důvodem k okamžitému ukončení nájemního vztahu odstoupením a nájemce si toho byl vědom. 

Nešlo tedy o pouhé „formální pochybení v jednom bodě nájemní smlouvy,“ jak ve svém prohlášení uvádí provozovatel. Vedení MOaP na základě těchto skutečností zhodnotilo stávající situaci a své smluvní možnosti a po několika jednáních s provozovatelem obě strany dospěly k řešení situace dohodou o ukončení původní smlouvy k 30.6.2019.

Úřad městského obvodu vypíše v nejbližší době transparentní výběrové řízení na nového provozovatele areálu Dětského ráje tak, aby se návštěvníků areálu změna vůbec nedotkla a provoz zůstal plně zachován. Pravidla i kompletní průběh výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách MOaP, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost. Městský obvod bude nového provozovatele vybírat nejen podle nabízené ceny nájmu, ale také podle kvality koncepce dalšího fungování. Současně bude po novém provozovateli požadovat, aby zvýšil standard provozu a rozšířil nabídku služeb  a programů pro děti, a to ke spokojenosti návštěvníků areálu.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »