Vyhlásili jsme výsledky ankety "Žákovská a pedagogická osobnost pro rok 2021"

25/11 2021

Ve středu 24. listopadu ocenil starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka společně s místostarostkami Alenou Pataky a Valentinou Vaňkovou jednu žákovskou a pět pedagogických osobností na základě výsledků ankety Žákovská a pedagogická osobnost pro rok 2021.

 

Vyhlásili jsme výsledky ankety "Žákovská a pedagogická osobnost pro rok 2021"

Toto ocenění je každoročně udělováno žákům základních škol a pedagogickým pracovníkům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, na základě nominací pedagogických rad, ředitelů škol nebo celého pedagogického sboru dané školy. Nominace pak posuzuje hodnotící komise. U žáků jsou důvodem k ocenění např. výjimečné úspěchy v oblasti studia, sportu, kultury, záslužný čin, utužování kamarádských vztahů v kolektivu atd. U pedagogických pracovníků se hodnotí například aktivní a tvořivá práce s dětmi, v mimoškolní činnosti péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nadstandardní práce v rámci školních aktivit, úspěšná prezentace školy a městského obvodu na veřejnosti apod.

K oceněným patří Jana Dvořáková ze ZŠ Gajdošova, která už 25 let učí na druhém stupni především matematiku, fyziku a přírodopis. K přírodním vědám má blízko nejen profesně, ale sama se velmi zajímá o ekologické postupy a nové trendy.

Druhou oceněnou je Gabriela Perutková, která učí již více než 25 let na ZŠ Matiční. Po celou dobu svého působení se věnuje nejmladším žákům. Základům čtení, psaní a počítání naučila již stovky dětí.

Již více než 30 let pracuje jako pedagožka také Dagmar Dittrichová, která od roku 2010 působí v ZŠ Nádražní. S mimořádnou trpělivostí a laskavostí pracuje se žáky se specifickými poruchami učení. Podněcuje k činnosti nadané žáky.

Další oceněná Jana Ficová z MŠ Křižíkova je mimořádně kreativní, nápaditá a ve své práci vyniká zejména v hudebně-pohybové a sportovní oblasti. Vysokým pracovním nasazením a vždy pozitivním přístupem dokáže nadchnout pro věc děti i dospělé.

Stejně tak velmi kvalitní práci ve všech oblastech předškolního vzdělávání odvádí i Bronislava Laryšová z MŠ Varenská 2a, která se v posledních letech intenzivně věnovala i svému profesnímu rozvoji prostřednictvím projektu Interní mentoring.

Kromě pedagogů byl ve stejný den oceněn také Jakub Dvořák ze 4. A ze ZŠ Matiční, který rád studuje encyklopedie, luští křížovky a k jeho oblíbeným předmětům patří matematika. Letos dosáhl mimořádného úspěchu, jelikož v soutěži Matematický klokan, v kategorii Cvrček (2. a 3. ročník), získal první místo v rámci celé České republiky.

Akce se uskutečnila v klubu Atlantik a ocenění si odnášeli nejen propagační dárky, ale také hodnotnou cenu.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

 

Na fotografii zleva:

Jana Ficová (MŠ Křižíkova), místostarostka Alena Pataky, místostarostka Valentina Vańková, starosta Petr Veselka, Dagmar Dittrichová (ZŠ Nádražní) Gabriela Perutková (ZŠ Matiční), Jana Dvořáková (ZŠ Gajdošova), Bronislava Laryšová (MŠ Varenská). V popředí Jakub Dvořák (ZŠ Matiční).