VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ REGENERACE SÍDLIŠTĚ FIFEJDY II - IV. ETAPA

1/6 2021

Zveme vás na veřejné projednání Regenerace sídliště Fifejdy II - IV. etapy, které se uskuteční ve čtvrtek 17. června v 16:30 hodin v bývalých prostorách KZ Gama u ZŠ Gen. Píky.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ REGENERACE SÍDLIŠTĚ FIFEJDY II - IV. ETAPA

Velký vnitroblok mezi domy ulice Ahepjukovy dostane atraktivnější tvář (mapa území ZDE). Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zde plánuje realizaci další etapy postupné regenerace sídliště Fifejdy II. Občané budou mít možnost seznámit se s ideovým záměrem úprav a sdělit své názory a přání na plánovaném veřejném projednání, které se uskuteční 17. 6. v 16:30 hod. v bývalých prostorách KZ Gama u ZŠ Gen. Píky. Adresa: Gen. Píky 2975/13a, 702 00 Ostrava.