V září proběhlo společné víkendové setkání českých a polských pedagogů

17/10 2019

Pedagogové z Česka a Polska se sjeli v září do Wellness hotelu Pod Kyčmolem v Horní Lomné. Úžasné prostředí beskydských hor se stalo jejich útočištěm od pátku 13. do neděle 15. září tohoto roku. Na společném setkání probrali mnoho důležitých témat. Ať už to byla tvorba loga projektu „Pod jednou střechou“, seznámili se s programem a náplní aktivit pro děti. A taky si vyměnili zkušenosti z předešlých let nad organizací dalšího programu a zajištěním bezpečnosti dětí na společných setkáních.

V září proběhlo společné víkendové setkání českých a polských pedagogů

V sobotu dopoledne všechny přítomné doprovázely lektorky galerie Plato. Cílem bylo seznámení s filozofií a formami současného umění. Odpoledne pak probíhala diskuse nad koordinací aktivit s lektorkami galerie Plato Ostrava, které zajistí náplň a program připravovaný pro děti pod pracovním názvem Aktivita číslo 4. Tato aktivita proběhne právě v této galerii v pondělí 4. listopadu 2019.

Kolegyně z Polska pak své české protějšky seznámily s programem činností připravovaných u nich. Po celý víkend pedagogy provázelo nádherné počasí, které využili ke společným procházkám.  Vybraný hotel splnil veškerá očekávání. Ubytování i stravu si všichni pochvalovali, zahráli si bowling a využili i doplňkové služby v podobě wellness. Celý pracovní víkend byl zakončen společnou nedělní snídaní a následoval odjezd domů.

„Projekt „Pod jednou střechou“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973) je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česka republika – Polsko“.