V polských Glubczycích se setkaly české a polské děti v projektu „Pod jednou střechou“

14/10 2019

Šedesát pět dětí a devět pedagogů z Ostravy a polských Glubczyc si společně vyzkoušeli tradice a umělecká řemesla, která jsou typická pro oblast Glubczyc a okolí. Společný den se uskutečnil v pondělí 7. října letošního roku v areálu Stajni na Warszawskiej. Kováři, stolaři, malíři, hrnčíři nebo lidová umělkyně dětem ukázali jejich práci, kterou si pak mohly sami vyzkoušet a případně si vytvořit vlastní výrobek.

V polských Glubczycích se setkaly české a polské děti v projektu „Pod jednou střechou“

Po společné snídani bylo vytvořeno 5 stanovišť s ukázkami jednotlivých řemesel. Děti měly dostatečný prostor pro práci, organizátoři vše skvěle připravili. Program byl velmi zajímavý a poutavý. Děti mohly zjistit, jak se postupuje při výrobě nábytku, pracovaly s lepidlem, malovat mohly štětcem a s paletou barev. Lidová umělkyně jim ukázala vyšívání na plátno a děti si vyzkoušely práci s jehlou. Mohly modelovat s keramickou hlínou, prohlédly si stáje a ustájené koně, kde sledovaly práci kováře při opravě podkov a děti taky mohly zjistit, proč jsou podkovy důležité.

Všechny aktivity byly pro děti zajímavé, pracovaly nadšeně a zaujatě, získaly taky spoustu nových kamarádů. Před odjezdem si všichni společně zahráli pohybové hry – jednu polskou a jednu českou. Všichni odjížděli spokojení a plní dojmů ze zajímavého programu a ze společně stráveného dne. Už teď se ti nejmenší spolu s učiteli moc těší na další setkání v galerii současného umění Plato v Ostravě, které se uskuteční v pondělí 4. listopadu 2019.

Projekt „Pod jednou střechou“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973) je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česka republika – Polsko.