V MŠ Varenská vznikl Klub TALENTÍK

2/1 2018

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. se od listopadu 2017 začala intenzivně věnovat nadprůměrně nadaným dětem. Právě pro ně vznikl za finanční podpory statutárního města Ostravy Klub Talentík, který sdružuje 12 dětí z celé mateřské školy, jež vykazují vzhledem ke svému věku nejen nadprůměrné nadání, ale zároveň jeví zájem o hlubší učení a bádání.

V MŠ Varenská vznikl Klub TALENTÍK

Díky Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a I. čtvrtletí 2018 mateřská škola obdržela finanční příspěvek, ze kterého vybavila pro nadprůměrně nadané děti novou učebnu, v níž zajišťuje jejich pravidelné vzdělávání. Vybavení učebny speciálními didaktickými pomůckami podporuje chuť a zájem dětí o přírodní vědy. Činnosti dětí jsou zaměřeny na pokusy a objevování z oblasti chemie, fyziky, biologie, na rozvoj matematických a logických dovedností.

S činností Klubu Talentík jsou průběžně seznamováni i rodiče a ostatní děti mateřské školy prostřednictvím dlouhodobých pokusů prezentovaných ve třídě nebo pomocí fotodokumentace v šatnách. Od ledna 2018 je naplánována spolupráce se ZŠO Gen. Píky, kde budou mít děti možnost pracovat v chemické laboratoři. Záměrem je poznat odbornější pracoviště, kvalifikované pedagogy a rozvinout všechny dovednosti nadprůměrně nadaných dětí. 

Věříme, že činnost klubu silně ovlivní nejen děti samotné, ale i jejich rodiče, kteří budou nadání svých dětí nadále rozvíjet a podporovat.

Mgr. Stanislava Korcová, Bc. Jana Richterová

foto