V galerii PLATO Ostrava se setkaly děti v mezinárodním projektu

13/11 2019

Děti a učitelé ze dvou ostravských mateřských škol a jedné polské se setkali v pondělí 4. listopadu 2019 v galerii PLATO Ostrava. Proběhl tam den v rámci projektu „Pod jednou střechou“. Konkrétně šlo o děti a učitele z mateřské školy Lechowiczova 8 a Šafaříkova 9 v Ostravě a na polské straně Marii Konopnickej z Glubczyce. V galerii současného umění se sešli v počtu 62 dětí a devíti pedagogů.

V galerii PLATO Ostrava se setkaly děti v mezinárodním projektu

Po společném seznámení s programem děti vytvořily náhodných osm skupin po 7 až 8 členech. Díky programu, který se zaměřoval na poznávání prvků současného umění v praxi, si děti mohly projít mnoho aktivit. Vyzkoušely si experimentální kresbu tužkou vedením ruky kamaráda při malování na společně domluveném námětu. Mezi další aktivity patřilo pečení povidlových trojhránků, vytváření japonských zahrádek, tvoření živých soch, poslech příběhu a následná ilustrace pohlednice. Děti si taky vytvořily masky nebo jim byl promítán svět zvířat na pozadí bílé stěny.

Po obědě následoval klidový režim v „uměleckém“ kině. Hlediště nemělo klasická sedadla, ale příjemný měkký koberec s podhlavníky. Děti tak mohly sledovat animovanou pohádku pohodlně vleže. Všichni se moc těšili taky na závěrečnou hostinu a dárky v podobě pytlíků s výtvarnými potřebami. Na úplný závěr pak děti bez jakéhokoliv ostychu zhodnotily celý den s tím, že se jim líbilo úplně všechno.

Projekt „Pod jednou střechou“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973) je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česka republika – Polsko.