V březnu se bude konat sčítání lidu

25/2 2021

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. Letos nás čeká další opakování této významné události, která začne o půlnoci z 26. na 27. března 2021.

V březnu se bude konat  sčítání lidu

Průběh sčítání

V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Distribuci sčítacího formuláře mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťuje z velké častí Česká pošta. Seznam kontaktních míst České pošty a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kontaktů naleznete od 6. března 2021 na webové adrese ttps://scitani.ceskaposta.cz/

Koho se sčítání týká?

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené na svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Podrobné informace včetně seznamu kontaktních míst naleznete v letáku ČSÚ zde, popř. se můžete obrátit na webové stránky www.scitani.cz.