Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Terénní práce 2019

Poslední změna: Pátek 21.06.2019 11:42

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal neinvestiční dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2019 Úřadu vlády České republiky na realizaci projektu „Terénní práce 2019“.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal neinvestiční dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2019 Úřadu vlády České republiky na realizaci projektu „Terénní práce 2019“. Do tohoto programu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zapojen již od roku 2011. Práce terénního pracovníka je pro městský obvod důležitá, jak ukázaly zkušenosti z minulých let. Hlavní náplní terénního pracovníka je práce v terénu s lidmi a rodinami ze sociálně vyloučených skupin obyvatel, kterým pomáhá v oblastech bydlení, zprostředkování práce, vzdělání, zdraví, prevence kriminality. Terénní pracovník mimo jiné pomáhá klientům odboru sociálních věcí s hledáním vhodného bydlení, spolupracuje s výchovnými poradci, řediteli škol a rodiči a dbá na řádnou osvětu vzdělání dětí ze sociálně vyloučených skupin, spolupracuje s úřadem práce a agenturami zprostředkujícími práci, pomáhá rodičům hledat vhodné lékaře pro nezletilé děti atd.

Celkové náklady projektu činí 406 tis. Kč. Neinvestiční dotace z Úřadu vlády činí 300 tis. Kč
a MOb MOaP projekt spolufinancuje částkou 106 tis. Kč. Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

                       

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »