Systematická příprava dětí pro vstup do základního vzdělávání v MŠ Varenská

14/1 2019

Vstupem do základní školy se rázem z dítěte stává školák se spoustou nových rolí. V této souvislosti hovoříme nejen o školní zralosti, kdy je dítě fyzicky i psychicky pro zvládání školních nároků a povinností zralé, ale také o školní připravenosti, kterou zajišťuje v prvé řadě rodina dítěte a doplňuje mateřská škola.

Systematická příprava dětí pro vstup do základního vzdělávání v MŠ Varenská

V MŠO Varenská 2a, p. o. se děti na vstup do základního vzdělávání systematicky připravují v průběhu celé své docházky. Příprava vrcholí v posledním roce, kdy se děti, mimo jiné, pravidelně scházejí ve specializované učebně Talentík a pracují stejně jako ve škole. K dispozici mají spoustu chytrých a zajímavých pomůcek, které jim jejich „učení“ zpříjemňují a zpestřují. Pro nejstarší děti je v průběhu školního roku organizována celá řada zajímavých akcí, jejichž cílem je zajistit co nejpřirozenější přechod z předškolního do základního vzdělávání.

Mezi ty tradiční patří také Zápis nanečisto organizovaný ve spolupráci se ZŠ Gen. Píky 13A, p. o. Společné setkání dětí, rodičů a pedagogů MŠ a ZŠ se opět konalo ve čtvrtek 10. 1. 2019.  Rodiče si vyslechli základní požadavky kladené na dítě při vstupu do základní školy a pak měli možnost vidět své děti při práci v rámci plnění různorodých úkolů. Děti si zápis nanečisto vyzkoušely ve známém prostředí své školky a my věříme, že v prostředí „velké školy“ je hned tak něco nerozhází….

Děkujeme paní učitelkám ze základní školy za milou a velmi hodnotnou spolupráci.

 Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka školy

foto

foto