Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Starostkou městského obvodu se stala Ing. Zuzana Ožanová

Poslední změna: Úterý 06.11.2018 07:51

Na ustavujícím Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byla starostkou obvodu zvolena Ing. Zuzana Ožanová, lídr hnutí ANO 2011. Rada obvodu má 9 členů, hnutí ANO 2011 má čtyři zástupce, Česká pirátská strana tři a ODS dva členy.

Starostka obvodu Ing. Zuzana Ožanová bude zodpovědná například za strategický rozvoj, interní audit a finanční kontrolu, krizové řízení, vztahy k veřejnosti, silniční hospodářství či stavební řád. Hnutí ANO bude mít v radě ještě Mgr. Alenu Pataky, která bude jako místostarostka zodpovědná za sociální věci, školství, mládež, tělovýchovu a kulturu. Radními za hnutí ANO 2011 budou Petr Veselka a Mgr. Petr Kuś. Za Českou pirátskou stranu bude místostarostou Ing. David Witosz zodpovědný za dopravu, komunální služby, stavební investice a hospodaření s byty a nebytovými prostory a dalším místostarostou Ing. Rostislav  Řeha, který bude mít svěřené oblasti informačních systémů, životního prostředí, veřejné zakázky a otevřenou radnici. Neuvolněným radním bude JUDr. Lukáš Jansa, který se bude věnovat oblasti veřejného prostoru a architektury. Za ODS bude místostarostkou Ing. Valentina Vaňková, bude mít v gesci rozpočet a finanční hospodaření a rovněž hospodaření s nemovitým majetkem. Radním za ODS bude Bc. Ladislav Jodlovski.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »