SENIOŘI, PŘIHLASTE SE NA ZÁJEZD!

17/10 2019

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pořádá ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v rámci zájezdů pro seniory městského obvodu exkurzi s degustací v Pivovaru Ostravar.

Exkurze bude organizovaná pro dvě skupiny po 18 osobách. První skupina bude mít exkurzi od 10:00 hod. a druhá skupina od 13:00 hod.

SENIOŘI, PŘIHLASTE SE NA ZÁJEZD!

Doprava hromadně není zajišťována, účastníci se dopraví na místo individuálně s využitím MHD na své náklady. Sraz přihlášených zájemců bude přímo před Pivovarem Ostravar, ul. Hornopolní 57, 702 00 Ostrava. Předpokládaná délka exkurze s degustací je přibližně 2 hodiny a vstupné je zdarma.

Na exkurzi se zájemci mohou hlásit pouze osobně (s výjimkou manželských párů, kdy stačí účast pouze jednoho z manželů) od pondělí 11. listopadu 2019 na informacích Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve vestibulu radnice, a to v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hod. a ve čtvrtek od 08:00 do 14:00 hod. Každý účastník (stejně tak manželský pár) může absolvovat nejvýše tři zájezdy v průběhu roku 2019.

Jedná se o poslední letošní zájezd pro seniory našeho městského obvodu, pokud nebude naplněna kapacita obou exkurzí a budou volná místa, mohou se od pondělí 18. 11. 2019 přihlásit i zájemci, kteří již absolvovali tři zájezdy.

Akce je realizována v rámci projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019“, který je podpořen dotací z Moravskoslezského kraje.