Senior roku a Klub seniorů roku 2020

17/9 2020

Máte ve svém okolí mimořádně aktivního seniora, staršího 65 let, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti a zasloužil by si ocenění? Nominujte ho do ankety města Ostravy nazvané Senior roku 2020.

Senior roku a Klub seniorů roku 2020

Současně můžete nominovat také organizaci, zaměřující se na podporu aktivity seniorů, v kategorii Klub seniorů roku 2020.

Tipy se zdůvodněním své nominace zasílejte do 15. října 2020 na adresu Magistrátu města Ostravy, Kancelář primátora, Prokešovo nám. 8 nebo e-mailem na hskorova@ostrava.cz. Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2020 nebo Klub seniorů 2020. Nezapomeňte v přihlášce uvést také věk, adresu a telefonický či e-mailový kontakt na nominovaného seniora plus kontakt na vás jako předkladatele.