Participativní rozpočet "Náš obvod" - Seminář pro tvůrce projektů

18/6 2020

Seminář pro předkladatele návrhů v rámci participativního rozpočtu "Náš obvod" se bude konat 25. června 2020 v 16:30 hod. na radnici městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zájemce čeká bližší představení pravidel a ukážeme si, jak vyplnit formulář na konkrétním příkladu projektu. Bude zde také možnost konzultace projektových záměrů s koordinátorem Janem Horákem.

Participativní rozpočet "Náš obvod" - Seminář pro tvůrce projektů

Dále se nabízí možnost vzájemné výměny zkušeností a setkání komunity, které není lhostejný veřejný prostor. Je nutné však svou účast nahlásit předem na e-mailové adrese jhorak@moap.ostrava.cz a to do 21. června 2020. Více informací o participativním rozpočtu najdete na webu a Facebooku.