Sad Boženy Němcové čeká postupná desetiletá revitalizace

19/3 2021

Sad Boženy Němcové, který se nachází na velmi frekventovaném místě, projde v průběhu následujících deseti let zásadní proměnou. Čeká jej postupná obnova dřevin, doplnění keřů, záhonů i mobiliáře.

Sad Boženy Němcové čeká postupná desetiletá revitalizace

„Je to pro nás pilotní projekt dlouhodobé revitalizace parku v našem obvodu tohoto druhu. Po loni dokončené pasportizaci stromů bude tento krok dalším posunem k systematické péči o zeleň v našem obvodě, ve které jsme dosud bohužel zaostávali. Postupně pak podobný plán připravíme i pro další naše parky a sady,“ říká místostarosta Rostislav Řeha.

V současné době je toto místo značně nepřehledné a díky hustým korunám stromů působí temně. Patro listnatých stromů, které je tvořeno převážně kaštany, je ve velmi špatném zdravotním stavu. Stáří těchto stromů je 41 let a více, navíc jsou napadeny bakteriální houbovou chorobou. V průběhu revitalizace proto dojde k bezpečnostním a zdravotním ořezům těchto dřevin, nemocné stromy budou postupně káceny a v jednotlivých etapách nahrazovány novou výsadbou.  „Za účelem postupné obnovy jsme revitalizaci rozdělili do 3 etap tak, aby se nově vysazené dřeviny mohly ujmout a stabilizovat. První etapa, která nyní začíná, potrvá celkem tři roky. Pracovat na ní budou zaměstnanci našich Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz,“ komentuje místostarosta Rostislav Řeha.  V této etapě je naplánováno odstranění 34 listnatých stromů, některých keřů a invazivních druhů. Nově vysazeno zde bude 18 stromů, dále keře a záhony. Velkou proměnou projde především plocha kolem tramvajových zastávek, kde bude vyšlapaný trávník nahrazen mlatovými povrchy, které v třetím roce doplníme sedacími kameny. Předpokládané náklady na realizaci této etapy jsou ve výši 5,6 mil. korun. Veškeré informace k projektu lze také najít na webovém portále www.zelenvcentru.cz, kde najdete i další informace o městské zeleni v našem obvodě.

 „Výsledkem celkové revitalizace sadu bude atraktivní prostor, kde si lidé budou moct bez obav krátit dlouhé chvíle. Sad bude prosvětlen, oživí jej kvetoucí keře a travnaté záhony s bylinami a cibulovinami a budeme rádi, když se tento park stane další ozdobou našeho obvodu,“ dodává starostka Zuzana Ožanová. V průběhu následujících deseti let plánuje investovat městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz do sadu Boženy Němcové zhruba 13,7 mil. korun.