Radnici Moravské Ostravy a Přívozu navštívili Tři králové

6/1 2020

V pondělí 6. ledna 2020 zavítala na radnici Moravské Ostravy a Přívozu tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. V letošním roce se jedná o jubilejní dvacátou sbírku, která pomáhá těm, co si sami nepomohou.

Radnici Moravské Ostravy a Přívozu navštívili Tři králové

Za dvacet let své existence se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší zúčastněným radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. Díky koledování dobrovolníků a štědrosti dárců může sbírka v lednu 2020 dosáhnout na úctyhodná čísla. Padnout by mohla hranice 1,5 miliardy korun vybraných od dárců za celou historii.  

Vedení centrálního městského obvodu proto s nadšením přivítalo návštěvu Kašpara, Melichara a Baltazara. Paní starostka i všichni místostarostové přispěli svým dílem k co nejlepším výsledkům letošní sbírky. Setkání si nenechali ujít ani zaměstnanci úřadu, kteří rovněž přispěli do kasičky peněžitým darem.

Výtěžek sbírky je určený na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to hlavně v regionech, kde samotná sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Konkrétní využití darů si můžete prohlédnout na stránkách Charity Česká republika.

První ročník se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celostátním měřítku se koleduje od roku 2001. V průběhu dvaceti let existence sbírky dárci na pomoc potřebným přispěli celkovou částkou 1 361 556 918 korun.