Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rada rozhodla o budoucnosti soch Věry Špinarové a Leoše Janáčka

Poslední změna: Pondělí 08.04.2019 16:57

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) schválila na svém zasedání 8. dubna 2018 další kroky týkající se budoucnosti soch Věry Špinarové a Leoše Janáčka v centru města.

Rozhodnutí rady navazuje na stanoviska odborníků, kteří se zabývají uměním ve veřejném prostoru. Navrhovaný postup chce rada realizovat v součinnosti s autorem uměleckých děl, sochařem a výtvarníkem Davidem Moješčíkem.

Na základě rozhodnutí rady bude socha Věry Špinarové nabídnuta k prodeji, a to za podmínky, že autor sochy David Moješčík podepíše smlouvu, která prodej, respektive přemístění sochy, umožní. Dosavadní smlouva, kterou bývalé vedení radnice s autorem uzavřelo, totiž městský obvod neopravňuje s uměleckými díly Davida Moješčíka jakkoliv nakládat. Pokud se prodej neuskuteční do 30. září 2019, městský obvod pro sochu zamýšlí najít vhodnější prostor než je dosavadní lokalita v Husově sadu.

Socha Leoše Janáčka zůstane v majetku městského obvodu, který bude ve spolupráci s autorem, odbornou veřejností a městem hledat citlivější architektonické zasazení díla do ostravského veřejného prostoru. „Umím si představit její přemístění například  do parkového prostoru u budovy ředitelství městské nemocnice na Fifejdách, kde slavný hudební skladatel zemřel v roce 1928 na zápal plic v tehdejším Kleinově sanatoriu,“ říká Lukáš Jansa, radní Moravské Ostravy a Přívozu pro oblast veřejného prostoru a architektury, který vychází z doporučení zástupců odborné veřejnosti.

K rozhodnutí rada dospěla po vyhodnocení stanovisek sedmi odborníků, které radní Lukáš Jansa s žádostí o posouzení problematických soch oslovil. Jsou mezi nimi odborníci na veřejný prostor nejen z Ostravy (například Jakub Ivánek z Ostravské univerzity, který je autorem internetové databáze Ostravské sochy, Jaroslav Koléšek, vedoucí katedry sochařství FU OSU, Tomáš Knoflíček, kurátor výstav a organizátor festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka), ale také Pavel Karous z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, i místní architekti (Milena Vitoulová). Oslovení konzultanti se shodli na problematičnosti umělecké kvality a zejména současného umístění obou soch. Nakonec mezi nimi převládl názor sochu přemístit (Janáček), nebo prodat či přemístit (Špinarová). Zároveň deklarovali, že způsob, jaký byl zvolen pro vytvoření soch a jejich zasazení do veřejného prostoru, je nestandardní a v budoucnu nelze takto postupovat.

Sochy Věry Špinarové a Leoše Janáčka, které vzbuzují polemiku mezi odborníky i laickou veřejností od samotného počátku, byly vytvořeny na konkrétní objednávku předchozího vedení radnice obvodu. Zadání zakázky proběhlo, aniž byla vypsána architektonicko-výtvarná soutěž. Téma a pojetí soch ani jejich umístění v centru města nebyly v rozporu s běžnou praxí konzultovány s jakýmkoliv zástupcem odborné veřejnosti. Rada MOaP zároveň považuje postup při vytváření sochy zpěvačky Věry Špinarové za necitlivý, když nebylo přihlédnuto k názorům pozůstalé rodiny.

Dosavadní jednání s autorem, která trvají již měsíc, zatím nevedla k podpisu nové smlouvy. Vedení městského obvodu věří, že David Moješčík, uznávaný sochař, jehož zdařilé varianty „Levitace“ zdobí prostor před nádražím ve Svinově a interiér sídla NPÚ), vyjde vstříc názorům odborníků, rozhodnutí rady i předchozím ústním dohodám.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »