Připravujeme úpravu parku Petra Bezruče

31/3 2014

Městský obvod zahájí v letošním roce úpravu parku Petra Bezruče, který je umístěn mezi ulicemi Nádražní, Ostrčilova a 30. dubna. “Provedeme úpravu pěších komunikací, umístíme zde nový mobiliář, veřejné osvětlení, provedeme sadové úpravy a postavíme dětské hřiště pro nejmenší děti,” uvedl místostarosta Dalibor Mouka.

Připravujeme úpravu parku Petra Bezruče

V rámci plánovaných úprav jsme si rovněž nechali zpracovat dendrologický průzkum stromů a keřů. Hodnocena byla vitalita a zdravotní stav dřevin. Navřeny byly například ořezy stromů, vybrány byly stromy, které je nutné chránit a 16 stromů a 8 keřů bylo z celkového počtu 142 dřevin navrženo vykácet. Samotné ořezy a kácení některých stromů probíhá v současné době. Část stromů bude vykácena na základě doporučení odboru životního prostředí magistrátu, který vyhodnotil to, že by mohlo dojít k porušení kořenového systému stromů vedoucích podél rekonstruovaného chodníku a tím k jejich odumření, případně k ohrožení kolemjdoucích chodců, pokud by stormy byly ponechány na svém místě.

V rámci úpravy parku dojde k výsadbě nových dřevin. Bude se jednat o 33 stromů a dále zde budou vysazeny keře, keřové skupiny a trvalky. Vzhledem k tomu, že v parku převažují listnaté stormy s nenápadným květenstvím, jsou pro výsadbu navrženy především stromy s nápadným květem, s nápadným podzimním zbarvením a jehličnaté dřeviny.

 

Projekt úpravy parku Petra Bezruče je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy Zlepšování stavu přírody a krajiny.

logo