Přeshraniční spolupráce zavedla děti z našich mateřských škol do Klokočova

28/5 2019

V rámci projektu přeshraniční spolupráce Náš domov navštívily děti z MŠ Špálova, Varenská a Ostrčilova své kamarády ve slovenském Klokočově a seznámily se s malebnou přírodou v jeho okolí.

Přeshraniční spolupráce zavedla děti z našich mateřských škol do Klokočova

Dvoudenní návštěva, která dětem přiblížila venkovské prostředí v protikladu k industriální oblasti Ostravy, proběhla 15.-16. května. První den děti zhlédly farmu v Klokočově. Kromě péče o zvířata (krávy, býci, telátka) měly možnost pozorovat také strojovou techniku a vyzkoušet si ji, nechyběla ani ochutnávka tamních domácích výrobků. Se slovenskými kamarády se pak děti z našich mateřinek utkaly ve sportovní olympiádě.

Druhý den proběhla prohlídka přírodního skanzenu Vychylovka a projížďka historickou lesní železnicí. Velkým zážitkem bylo pro děti nahlédnutí do dřevěnic ve skanzenu, kde jim průvodkyně v kroji svým vyprávěním přiblížila život, který žily babičky a prababičky jejich slovenských kamarádů.

Příště se děti z našich a slovenských školek setkají v MŠ Varenská při aktivitě s názvem Recyklohraní.

Projekt „Náš domov“ (CZ/FMP/11b/01/009) je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.