Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Pokračujeme v regeneraci sídliště Šalamouna

Poslední změna: Úterý 18.09.2012 08:40 vypršelo

Na konci prázdnin jsme zahájili další etapu regenerace panelového sídliště Šalamouna. Celkové náklady na realizaci 2B etapy činí cca 8,2 mil.Kč. Stavba bude dokončena přibližně v polovině listopadu. V rámci této etapy bude provedena rekonstrukce ulice Hornické v úseku od ulice Na Jízdárně až k vjezdu do mateřské školy a ulice Šalamounské včetně přilehlého vnitrobloku na ulici Hornické. Další částí je řešení vnitrobloku za obchodem Hruška.

„Rekonstruujeme vozovky a chodníky, budujeme parkovací stání, kterých zde bude celkem 81, postavíme dvě hřiště pro děti předškolního věku a plochu pro denní rekreaci dospělých se třemi posilovacími sestavami. Dále upravíme veřejné osvětlení a zajistíme sadové úpravy,“ uvedl místostarosta Dalibor Mouka.  

Na regeneraci se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč, stejná částka bude uhrazena z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

Panelové sídliště Šalamouna vznikalo od konce 50. let až do 80. let minulého století. Je ohraničeno komunikacemi Zelená, Nedbalova, Dr. Malého, Hornických učňů, Gajdošova, Vítkovická a Petra Křičky. Jde výhradně o pozemky ve vlastnictví obce. Na ploše 20 hektarů je 2 309 bytů, z toho 297 bytů v polyfunkčním domě. Regenerace tohoto sídliště je plánována do sedmi etap. 1. a 2.etapa byly z důvodu rozsahu a financování rozděleny na dvě části. Letos bude dokončena druhá etapa. Předběžný odhad nákladů na všech sedm etap regenerace je 120 milionů korun.

Regenerace byla zahájena první etapou v roce 2009 na ulicích Dr. Malého od křižovatky s ulicí Vítkovickou až po křižovatku s ulicí na Jízdárně. První etapa si vyžádala 17,6 mil.Kč, z toho 4 mil.Kč přispělo statutární město Ostrava a stejnou částku Ministerstvo pro místní rozvoj.

V roce 2010 pokračovala regenerace sídliště dokončením 1. etapy - rekonstrukcí ulice Dr. Malého od ulice Na Jízdárně až za ulici Šalamounskou, úpravami ulice Na Široké směrem k ulici Gajdošova a úpravou vnitrobloku u náměstí Jiřího Myrona. Náklady na realizaci této etapy činily 9,275 mil.Kč a z toho 4 mil.Kč se nám podařilo získat formou dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a zbývající náklady byly hrazeny ze zdrojů města Ostravy.

V roce 2011 jsme dokončili rekonstrukci ulice Dr. Malého směrem k ulici Výstavní, upravili jsme část ulice Hornických učňů a prostranství před obchodem Hruška. Celkové náklady na realizaci  této etapy činily 11 mil.Kč, z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 4 mil. Kč.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »