Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Pokračuje realizace projektu Technické vzdělávání v mateřských školách

Poslední změna: Pátek 12.04.2019 11:32

V březnu proběhly dvě vzdělávací akce pro pedagogy MŠ, které jsou do projektu zapojeny – v Dolní oblasti Vítkovice a v Trnavě.

První aktivita „Pedagog ve světě techniky“ se uskutečnila 14. – 16. 3. 2019 v MŠ Hornická 43A a následně v Dolní oblasti Vítkovice. Mateřská škola Hornická představila svoji koncepci technického vzdělávání a rovněž prezentovala ukázky práce z lekcí „Malé technické univerzity“ a s pomůckou „Anna a Leon experimentují“. Přednášku dále obohatily svým vystoupením zástupkyně VŠB. Pedagožky se také seznámily s možnostmi využití „Sami lišt“ jak pro tvorbu dřevěných modelů, tak pro rozvoj matematických představ dětí. V sobotu hostila účastnice projektu Dolní oblast Vítkovic (DOV), kde vzniklo mnoho nových nápadů na propojení předškolního vzdělávání s tamními expozicemi.

„Výzkumně laděná koncepce“ proběhla v Trnavě 28. – 30. 3. 2019 a jejím organizátorem byla partnerská Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava. Cílem této vzdělávací aktivity pro pedagogy bylo seznámení se s teoretickými východisky koncepce přírodovědného a technického vzdělávání. Tematicky laděné workshopy v Trnavě lektorovala doc. Žoldošová z Pedagogické fakulty Trnavské univerzity. První den proběhlo seznámení se s plánováním a realizací výuky ve smyslu empirického poznávání. Další část vzdělávání byla praktická a účastníci se zaměřili na poznávání přírodních jevů. Poznatky využívali v řešení praktických úkolů pro děti v mateřské škole. Pobyt v Trnavě obohatila také prohlídka historického centra.

Projekt „Technické vzdělávání v MŠ“ (CZ/FMP/11b/01/023) je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V našem městském obvodu jsou do něj zapojeny mateřské školy Hornická, Na Jízdárně a Blahoslavova.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »