Pohotovostní školka a škola pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury

1/3 2021

S ohledem na aktuální vládní opatření jsou v Ostravě v provozu určené MŠ a ZŠ, které budou zajišťovat péči o děti a žáky (2 až 10 let) zaměstnanců určených profesí kritické infrastruktury, a to bez ohledu na to, zda jsou jejich děti žáky určené školy. Provozní doba pohotovostních škol je dána od 6 do 18 hod.

Pohotovostní školka a škola pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury

V našem obvodu tuto funkci plní ZŠ a MŠ, Ostrčilova 10, Moravská Ostrava a Přívoz, https://www.zsostrcilova.cz/. Kontakt: Lednická Lenka, ředitelka školy; tel. 734 311 502, 725 055 858; lednicka@zs-ostrcil.cz

V případě zájmu ze strany rodičů – prosíme již o přímou komunikaci se školou, kde rodiče budou detailně informováni.

Výčet zaměstnání:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 - zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,

- pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci České pošty.